Bruto bilanca

Bruto bilanco pripravimo na katerikoli dan v poslovnem letu (določenem v Knjigovodstvo > Letne obdelave).

V meniju Knjigovodstvo > Dvostavno knjigovodstvo > kliknemo Bruto bilanca. Program prikaže bruto bilanco na zadnji dan v poslovnem letu, ki vsebuje podatke vseh potrjenih temeljnic do tega dne. 

Nastavitev prikaza bruto bilance

 1. V polje Na dan - samodejno predlaga datum (zadnji dan v poslovnem letu), do katerega se upoštevajo temeljnice. Datum lahko ročno izberemo.
 2. Seštevki - predstavljajo prikaz kontov. Izbiramo med:
  • 1 - seštevki podkontov sešteti v enomestni konto.
  • 12 - seštevki podkontov sešteti v dvomestni konto.
  • 123 - seštevki podkontov sešteti v trimestni konto.
  • 1234... - prikaz vrstic s konti, na katerih so zajete knjižbe
 3. Samo potrjeno - če odstranimo kljukico, bodo upoštevane tudi temeljnice, ki so v osnutku.
 4. S klikom Najdi  - program prikaže podatke bruto bilance.

Napredno iskanje - podrobnejša nastavitev prikaza bruto bilance 

Prek gumba Napredno iskanje imamo možnost omejitve na več kriterijev:

 1. Datum temeljnice - datum od - do katerega se upoštevajo temeljnice.
 2. Konto - vnos kontov od - do. Primer: od 4 do 4999
 3. Analitika - omejitev po določeni analitiki.
 4. Stranka - omejitev po določeni stranki.
 5. Delavec - omejitev po določenem delavcu.
 6. Denarna enota - omejitev po določeni denarni enoti.
 7. Davčno priznani - upoštevanje kontov, ki imajo v nastavitvah konta nastavljeno, da so davčno priznani.
 8. Davčno nepriznani - upoštevanje kontov, ki imajo v nastavitvah konta nastavljeno, da so davčno nepriznani.
 9. Samo potrjeno - upoštevane so le potrjene temeljnice, brez osnutkov.
 10. Seštevki - izberemo prikaz kontov.

Nastavitve izpisa - Bruto bilanca

Na zavihku Predogled urejamo obstoječe nastavitve izpisa bruto bilance.

 1. Vnesemo Opis zgoraj in Opis spodaj.
 2. S klikom na Uredi splošne nastavitve lahko dodatno uredimo še:
  • Splošne nastavitve
  • Dodatne opise/klavzule
  • Terminologijo in prevajanje
  • Ostale nastavitve: 
   • Tiskanje naziva konta - pri tiskanju bruto bilance se poleg šifre konta natisne naziv konta. Če kljukice ni, natisne samo šifro konta brez naziva.
   • Jezik za konte - možnosti imamo izpisati bruto bilanco v domačem, angleškem ali drugem tujem jeziku. Več o izpisu bruto bilance v tujem jeziku.
   • Izpis naslova Minimax - izpiše naslov www.Minimax.si v spodnjem delu dokumenta.

Pregled bruto bilance

Pri pregledu bruto bilance je:

 • v stolpcu Začetno stanje izpisano začetno stanje na 1.1. v poslovnem letu (temeljnice tipa OTV),
 • promet v stolpcu Promet,
 • v stolpcu Skupaj - seštevek začetnega stanja in prometa,
 • v stolpcu Končno stanje pa končno stanje na dan, na katerega je bruto bilanca pripravljena.

Če se pri pregledu stanja bruto bilance omejimo na določene razrede kontov, program prikaže tudi razliko med breme in dobro, torej kakšen je saldo razreda.

Če želimo preveriti knjižbe posameznega konta na bruto bilanci, izberemo konto. Pri povratku nazaj iz pregleda knjižb na bruto bilanco nas program vrne del bruto bilance, ki smo ga pregledovali (ne na začetek). 

Izvoz podatkov bruto bilance

Podatke iz preglednice bruto bilance lahko izvozimo v datoteko CSV (excel).

Tiskanje bruto bilance

 1. Na zavihku Predogled kliknemo Natisni:
  • S klikom na Natisni bruto bilanco natisnemo.
  • S klikom na Pošlji po e-pošti bruto bilanco pošljemo po e-pošti.
  • S klikom na  Prenesi, program pripravi pdf dokument, ki ga lahko shranimo na namizje.
V tem prispevku