Bruto bilanca

Bruto bilanco pripravimo na katerikoli dan v poslovnem letu (določenem v Knjigovodstvo > Letne obdelave).

 V meniju Knjigovodstvo > Dvostavno knjigovodstvo > kliknemo Bruto bilanca. Program prikaže bruto bilanco na zadnji dan v poslovnem letu, ki vsebuje podatke vseh potrjenih temeljnic do tega dne. 

Nastavitev prikaza bruto bilance

1.  V polje Na dan - samodejno predlaga datum, do katerega se upoštevajo temeljnice.

2.  Seštevki - predstavljajo prikaz kontov . Izbiramo med:

 • 1 - seštevki podkontov sešteti v enomestni konto.
 • 12 - seštevki podkontov sešteti v dvomestni konto.
 • 123 - seštevki podkontov sešteti v trimestni konto.
 • 1234... - prikaz vrstic s konti, na katerih so zajete knjižbe

 3.  Samo potrjeno - če odstranimo kljukico, bodo upoštevane tudi temeljnice, ki so v osnutku.

4. S klikom Najdi  - program prikaže podatke bruto bilance.

 

Napredno iskanje - podrobnejša nastavitev prikaza bruto bilance 

Prek gumba Napredno iskanje  imamo možnost,  omejitve na več kriterijev:

1.  Datum temeljnice - datum od - do katerega se upoštevajo temeljnice.

2.  Konto - vnos kontov od - do. Primer: od 4 do 4999

3.  Analitika - omejitev po določeni analitiki.

4.  Stranka - omejitev po določeni stranki.

5.  Delavec - omejitev po določenem delavcu.

6.  Denarna enota - omejitev po določeni denarni enoti.

7.  Davčno priznani - upoštevanje kontov, ki imajo v nastavitvah konta nastavljeno, da so davčno priznani.

8.  Davčno nepriznani - upoštevanje kontov, ki imajo v nastavitvah konta nastavljeno, da so davčno nepriznani.

9.  Samo potrjeno - upoštevane so le potrjene temeljnice, brez osnutkov.

10. Seštevki - izberemo prikaz kontov.

 

Nastavitve izpisa - Bruto bilanca

Na zavihku Predogled urejamo obstoječe nastavitve izpisa bruto bilance.

S klikom na + Nov izpis pripravimo nov izpis bruto bilance.

 Pri izpisu bruto bilance urejamo:

 • Splošne nastavitve
 • Dodatne opise/klavzule
 • Terminologijo in prevajanje
 • Ostale nastavitve : 

Tiskanje naziva konta - pri tiskanju bruto bilance se poleg šifre konta natisne naziv konta; če kljukice ni, natisne samo šifro konta brez naziva.

Jezik za konte - možnosti imamo izpisati bruto bilanco v angleškem ali drugem tujem jeziku.. Več o izpisu bruto bilance v tujem jeziku.

Izpis naslova Minimax - izpiše naslov www.Minimax.si v spodnjem delu dokumenta.

 

Pregled bruto bilance

Pri pregledu bruto bilance je:

 •  v stolpcu  Začetno stanje  izpisano začetno stranje na 1.1. v poslovnem letu (temeljnice tipa OTV),
 •  promet v stolpcu Promet 
 • v stolpcu Skupaj -  seštevek začetnega stanja in prometa,
 • v stolpcu Končno stanje pa končno stanje na dan, na katerega je bruto bilanca pripravljena.


Izvoz podatkov bruto bilance

Podatke iz preglednice bruto bilance lahko izvozimo v datoteko CSV (excel).

 

 

Tiskanje bruto bilance

1. Na zavihku Predogled, s klikom Natisni:

- natisnemo bruto bilanco s ponovnim klikom na gumb Natisni,

- pošljemo po e-pošti  s klikom na  Pošlji po e-pošti,

- s klikom na  Prenesi - bo bruto bilanca shranjena na namizje v pdf datoteki.

 

V tem prispevku