Delavec zaposlen za polovični delovni čas

Navodilo velja za primer obračuna plače delavcu, ki je zaposlen za polovični delovni čas.

  1. V meniju šifranti > Delavci izberemo delavca 
  2. kliknemo Uredi.
  3. V polje število ur zaposlitve na teden: vpišemo število ur. (20 ur)
  4. ter na zavihku Podatki za osebne prejemke > uredimo Vrednost bruto plače na mesec.
  5. Shranimo vnos.

Kaj program pripravi?

Pri obračunu plače bo program upošteval polovično število vpisano ur za nov "polni" delovni čas delavca. 

V tem prispevku