Delavec zaposlen za polovični delovni čas

Navodilo velja za primer obračuna plače delavcu, ki je zaposlen za polovični delovni čas.

  1. V meniju šifranti > Delavci izberemo delavca.
  2. Kliknemo Uredi.
  3. V polje število ur zaposlitve na teden vpišemo število ur. (20 ur)
  4. V zavihku Podatki za osebne prejemke > vpišemo Vrednost bruto plače na mesec za polovični čas.
  5. Vnos shranimo.

Kaj program pripravi?

Pri obračunu plače bo program upošteval polovično število vpisano ur za "polni" delovni čas delavca. 

V tem prispevku