Delavec zaposlen za polovični delovni čas

Navodilo velja za primer obračuna plače delavcu, ki je zaposlen za polovični delovni čas.

  1. V meniju šifranti > Delavci izberemo delavca 
  2. kliknemo Uredi.
  3. V polje število ur zaposlitve na teden: vpišemo število ur. (20 ur)
  4. ter v zavihku Podatki za osebne prejemke > vpišemo tudi Vrednost bruto plače na mesec za polovični čas.
  5. Shranimo vnos.

Kaj program pripravi?

Pri obračunu plače bo program upošteval polovično število vpisano ur za nov "polni" delovni čas delavca. 

V tem prispevku