Delavec zaposlen za polovični delovni čas

Navodilo velja za primer obračuna polovičnega delovnega časa.

  1. V meniju šifranti > Delavci izberemo delavca 
  2. kliknemo Uredi.
  3. V polje število ur zaposlitve na teden in število dni zaposlitve na teden vpišemo število ur. (20 ur).

 

Pri obračunu plače bo program vpisano število ur upošteval za nov polni delovni čas delavca.

V tem prispevku