Izpis odprtih postavk glede na zapadlost 30,60, 90 dni

Navodilo velja za pregled podatkov odprtih postavk za različna obdobja zapadlosti.

  1. V meniju Poslovanje > Odprte postavke izpišemo seznam terjatev in obveznosti glede na datum zapadlosti 30, 60, 90 dni in več. 
  2. V polju intervalu od dni vnesemo dneve.
    • Primer: za zapadlost do 30 dni vpišemo 0 do 30 dni.
  3. Pri polju Datum zapadlostvnesemo datum od oziroma do oziroma obdobje.
  4. Kliknemo Najdi. 
  5. Program pripravi izpis na podlagi izbranega intervala.
  6. S klikom na Izvoz > Izvoz postavk izvozimo vse knjižbe v excel preglednico.
V tem prispevku