Izpis odprtih postavk glede na zapadlost 30,60, 90 dni

Če želimo pregled podatkov odprtih postavk za različna obdobja zapadlosti:

1. V meniju Poslovanje > Odprte postavke izpišemo seznam terjatev in obveznosti glede na datum zapadlosti 30, 60, 90 dni in več. 

2.  v polje z datumom zapadlosti v intervalu od dni > vnesemo dneve

3. nato kliknemo Najdi. 

  • Primer: za zapadlost do 30 dni vpišemo 0 do 30 dni.

4. Program pripravi izpis na podlagi izbranega intervala.

5. Z gumbom Izvoz postavk lahko izvozimo vse knjižbe.

V tem prispevku