Ups! Minimax vam ne more prikazati želene strani zaradi nezadostnih pravic

Pri prijavi v program prejmemo obvestilo "Ups! Minimax vam ne more prikazati želene strani zaradi nezadostnih pravic".

Opozorilo prejmemo v primeru, ko imamo omejene pravice za pregled oz. obdelovanje podatkov ali pa v primeru, ko imamo izbran paket licenc, ki ne zajema podatkov, katere želimo obdelovati. 

  1. V meniju Plačnik,
  2. izberemo > Licence > Urejanje licenc  (v primeru, da želimo urediti licenco) ali
  3. Izberemo > Uporabniki > Organizacije > Pravice ( v primeru, da želimo urediti pravice).
  4. Kliknemo Uredi in uredimo pravice uporabnika.

To lahko uredi administrator plačnika na vstopni strani programa Minimax v meniju Plačnik, kjer spremeni pravice na uporabniku ali paket licenc.

V tem prispevku