Knjigovodska poročila

V programu Minimax je mogoče pripraviti temeljna knjigovodska poročila. Statistična poročila oziroma medletne bilance so namenjene pripravi podatkov bilance stanja in izkaza poslovnega izida za potrebe pregledovanja poslovanja med letom. Obračun davka na finančne storitve predloži davčni zavezanec, ki je v davčnem obdobju opravil finančne storitve, ki so predmet obdavčitve z davkom na finančne storitve. Poročilo FRP vsebuje Bilanco stanja, Izkaz poslovnega izida in podrobneje razdelane podatke iz Bilance stanja.