Obdobja za DDV

Ko odpremo novo organizacijo določimo tudi osnovne nastavitve za obračun DDV, če smo davčni zavezanec in kakšno obdobje za obračun uporabljamo.

Podatke vnesemo v meniju Nastavitve > Obdobja za DDV.

1. Kliknemo na Nov.

2. Vnesemo Datum začetka. Ta podatek označuje prvi dan obdobja poročanja DDV, ki ga bomo izvajali preko Minimaxa.

3. Polje Datum konca > pustimo prazno.

 • Podatek vnesemo samo ob spremembi oziroma prenehanju statusa zavezanca za DDV in označuje zadnji dan obdobja poročanja DDV s tem statusom.

4. V polju Zavezanec za DDV > določimo obdobje poročanja.  Ta podatek označuje obdobje poročanja DDV. 

 • mesečni,
 • trimesečni,
 • atipični.

5. Obračun po plačani realizaciji: označimo kljukico v kolikor poslujemo po omenjenemu sistemu.

6. Pripravlja se Poročilo o dobavah:  označimo kljukico, v kolikor želimo, da program pripravi omenjeni obrazec.

7. Vnos cen v šifrantu Artikli:  izberemo

 • Cene brez DDV
 • Cene z DDV - DDV je vključen v ceni (vpliva na izračun cene brez DDV na izdanih računi in na izračun vrednosti dnevnega iztržka brez DDV). To nastavitev določimo tudi prek Šifranta > artiklov.

8.  Polje Tiskanje vrednosti program prikaže, če izberemo v polju Vnosu cen > Cene z DDV -

 • Brez DDV 
 • z DDV 

Vpliva na izračun cene brez DDV na izdanih računi in na izračun vrednosti dnevnega iztržka brez DDV

9. Polje Obračuna ddv od razlike v ceni  program prikaže, če izberemo v polju Tiskanje vrednosti > Cene z DDV.

10. Kliknemo na gumb Shrani .

 

 

Obdobja za DDV lahko tudi spreminjamo:

 • dodajamo novo obdobje za DDV,
 • urejamo obdobja za DDV in
 • brišemo obdobja za DDV. 

 

Novo obdobje za DDV vnesemo samo, če se status spremeni.

V kolikor vnašamo novo obdobje za ddv glede na obstoječe staro obdobje, najprej staremu obdobju vnesemo datum konca na dan pred iztekom starega obdobja.

V tem prispevku