Obdobja za DDV

Če smo davčni zavezanci določimo osnovne nastavitve za obračun DDV in kakšno obdobje za obračun uporabljamo.

Podatke vnesemo v meniju Nastavitve  > Obdobja za DDV.

 1. Kliknemo na Nov.
 2. Vnesemo Datum začetka. Ta podatek označuje prvi dan obdobja poročanja DDV, ki ga bomo izvajali preko Minimaxa.
 3. Polje Datum konca pustimo prazno.
  • Podatek vnesemo samo ob spremembi oziroma prenehanju statusa zavezanca za DDV in označuje zadnji dan obdobja poročanja DDV s tem statusom.
 4. V polju Zavezanec za DDV določimo obdobje poročanja. Ta podatek označuje obdobje poročanja DDV:
  • mesečni,
  • trimesečni,
  • atipični.
 5. Obračun po plačani realizaciji: označimo s kljukico v kolikor poslujemo po omenjenemu sistemu.
 6. Pripravlja se Poročilo o dobavah: dodamo kljukico, v kolikor želimo, da program pripravi omenjeni obrazec.
 7. Obračun DDV v sistemu OSS: polje označimo v primeru prodaje blaga na daljavo končnim potrošnikom v drugih državah članicah EU, če je vrednost prodanega blaga na daljavo presegla 10.000 evrov. 
  • Ob uporabi tuje davčne stopnje in vklopljeno nastavitvijo obračuna DDV v sistemu OSS, program pripravi vrstico na temeljnici z navedbo odstotka DDV in naziva države, vrednostjo osnove in DDV-ja te države.
 8. Vnos cen v šifrantu Artikli izberemo:
  • Cene brez DDV (program bo cenam prišteval DDV)
  • Cene z DDV - DDV je vključen v ceni (vpliva na izračun cene brez DDV na izdanih računi in na izračun vrednosti dnevnega iztržka brez DDV). To nastavitev določimo tudi prek Šifranta > artiklov.
 9. Polje Tiskanje vrednosti program prikaže, če izberemo v polju Vnosu cen > Cene z DDV; tu še dodatno določimo ali bomo vrednosti tiskali:
  • Brez DDV 
  • z DDV 
   • Vpliva na izračun cene brez DDV na izdanih računi in na izračun vrednosti dnevnega iztržka brez DDV
 10. Polje Obračuna ddv od razlike v ceni  program prikaže, če izberemo v polju Tiskanje vrednosti > Cene z DDV. 
  • To nastavitev uporabimo v primeru, ko izdajamo račune, kjer obračunavamo razliko v ceni. Več o tem preberite Tukaj.
 11. Kliknemo na gumb Shrani .

Obdobja za DDV lahko tudi spreminjamo:

 • dodajamo novo obdobje za DDV,
 • urejamo obdobja za DDV in
 • brišemo obdobja za DDV. 

Novo obdobje za DDV vnesemo samo, če se status spremeni.

V kolikor vnašamo novo obdobje za DDV glede na obstoječe staro obdobje, najprej staremu obdobju vnesemo datum konca na dan pred iztekom starega obdobja.

V tem prispevku