Obdobja za DDV

Ko odpremo novo organizacijo določimo tudi osnovne nastavitve za obračun DDV, če smo davčni zavezanec in kakšno obdobje za obračun uporabljamo.

Podatke vnesemo v meniju Nastavitve > Obdobja za DDV.

 1. Kliknemo na Nov.
 2. Vnesemo Datum začetka. Ta podatek označuje prvi dan obdobja poročanja DDV, ki ga bomo izvajali preko Minimaxa.
 3. Polje Datum konca > pustimo prazno.
  • Podatek vnesemo samo ob spremembi oziroma prenehanju statusa zavezanca za DDV in označuje zadnji dan obdobja poročanja DDV s tem statusom.
 4. V polju Zavezanec za DDV > določimo obdobje poročanja. Ta podatek označuje obdobje poročanja DDV:
  • mesečni,
  • trimesečni,
  • atipični.
 5. Obračun po plačani realizaciji: označimo kljukico v kolikor poslujemo po omenjenemu sistemu.
 6. Pripravlja se Poročilo o dobavah: označimo kljukico, v kolikor želimo, da program pripravi omenjeni obrazec.
 7. Vnos cen v šifrantu Artikli izberemo:
  • Cene brez DDV
  • Cene z DDV - DDV je vključen v ceni (vpliva na izračun cene brez DDV na izdanih računi in na izračun vrednosti dnevnega iztržka brez DDV). To nastavitev določimo tudi prek Šifranta > artiklov.
 8. Polje Tiskanje vrednosti program prikaže, če izberemo v polju Vnosu cen > Cene z DDV -
  • Brez DDV 
  • z DDV 
   • Vpliva na izračun cene brez DDV na izdanih računi in na izračun vrednosti dnevnega iztržka brez DDV
 9. Polje Obračuna ddv od razlike v ceni  program prikaže, če izberemo v polju Tiskanje vrednosti > Cene z DDV.
 10. Kliknemo na gumb Shrani .

Obdobja za DDV lahko tudi spreminjamo:

 • dodajamo novo obdobje za DDV,
 • urejamo obdobja za DDV in
 • brišemo obdobja za DDV. 

Novo obdobje za DDV vnesemo samo, če se status spremeni.

V kolikor vnašamo novo obdobje za DDV glede na obstoječe staro obdobje, najprej staremu obdobju vnesemo datum konca na dan pred iztekom starega obdobja.

V tem prispevku