Pomoč ožjih družinskih članov ali kratkotrajno delo

Opravljanje kratkotrajnega dela je z zakonsko določbo časovno omejeno, in sicer na največ 40 ur mesečno. Opravlja se lahko izključno brezplačno.

Nastavitev delavca

1. Najprej v meniju Šifranti > Delavci 

2. na delavcu > določimo vrsto zaposlitve > zaposlen drugod.


Vnos obračuna

1. Nato v meniju Plače > Obračun DOP

2. kliknemo Nov >

3. izberemo Vrsto obračuna > Plačilo prispevka ZZ

4. po potrebi uredimo naziv obračuna.

5. ter vrsto dohodka > 1509 

6. in nadaljujemo z vnosom.


Kaj program pripravi?

  • Plačilne naloge za plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje.
  • REK-2 obrazec za neposredno oddajo v sistem eDavki (in datoteka xml za uvoz).
  • knjigovodska temeljnica z vsemi ustreznimi vknjižbami v glavno knjigo.
  • obračunski list
V tem prispevku