Pomoč ožjih družinskih članov ali kratkotrajno delo

Opravljanje kratkotrajnega dela je z zakonsko določbo časovno omejeno, in sicer na največ 40 ur mesečno. Opravlja se lahko izključno brezplačno.

Nastavitev delavca

 1. Najprej v meniju Šifranti > Delavci 
 2. na delavcu > določimo vrsto zaposlitve > zaposlen drugod.

Vnos obračuna

 1. Nato v meniju Plače > Obračun DOP
 2. kliknemo Nov >
 3. izberemo Vrsto obračuna > Plačilo prispevka ZZ
 4. po potrebi uredimo naziv obračuna,
 5. izberemo še vrsto dohodka > 1509 
 6. in nadaljujemo z vnosom.

Kaj program pripravi?

 • Plačilne naloge za plačilo prispevka.
 • REK obrazec za neposredno oddajo v sistem eDavki (in datoteka xml za uvoz).
 • knjigovodska temeljnica z vsemi ustreznimi vknjižbami v glavno knjigo.
 • obračunski list
V tem prispevku