Stock (Stanje zalog)

Navodilo se nanaša na prenos podatkov zalog prek API vmesnika.

Splošno navodilo:
API dokumentacija:https://moj.Minimax.si/SI/API/Home/ModuleDetails/Stock
Kratek opis: Omogočeno je pregledovanje stanja zalog.

StockListItem - podatki vrstic stanja zaloge

StockListItem

Podatek

Opis

Item

Artikel, glej SL: Item (Artikel)

ItemName

Naziv artikla

ItemCode

Šifra artikla

ItemEANCode

Koda artikla

UnitOfMeasurement

Merska enota artikla

AveragePurchasePrice

Povprečna nabavna cena (Value / Quantity)

SellingPrice

Prodajna cena artikla

Quantity

Količina artikla na zalogi

Value

Vrednost artikla v zalogi

Currency

Denarna enota artikla

Metode

GetStockForItem

Metodo kličemo z vhodnim parametrom ID artikla. Kot rezultat dobimo podatke o stanju zaloge za artikel zbirno za vsa skladišča.

GetStocks

Metoda vrne stanje zaloge za vse artikle. Mogoče pa je omejiti prikaz za določen artikel, določeno skladišče, določen tip artikla.

V tem prispevku