Obračun nagrade za poslovodenje po novem

Spremenjena je bila osnova za obračun dohodka za vodenje poslovnega subjekta (vrsta dohodka 1144). 

Po novem je osnova za plačilo prispevkov vsako posamezno plačilo za opravljeno delo oziroma storitev, prejeto na podlagi pogodbe o poslovodenju, vključno s povračili stroškov v zvezi z opravljenim delom oziroma storitvijo, zmanjšan za normirane stroške v višini 10 % dohodka.

Skladno s spremembo smo dopolnili delovanje programa. 

Obračun nagrade za poslovodenje pripravimo v meniju Plače > Obračun DOP,  kjer izberemo vrsto obračuna Poslovodenje oziroma Poslovodenje - zavarovani po 18. členu ZPIZ - 2 in vrsto dohodka 1144 - Dohodek za vodenje poslovnega subjekta. Preverimo in uredimo podatke potrebne za obračun nagrade za poslovodenje (bruto znesek nagrade in morebitna povračila).

Program po novem v osnovo za obračun prispevkov všteva celoten prejet dohodek (vključno s povračili stroškov, ki se na podlagi določb 44. člena ZDoh-2 ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja do višine določene s predpisom vlade) zmanjšan za normirane stroške v višini 10 %.

Več o obračunu nagrade za poslovodenje (drug osebni prejemki) preberite tukaj.

V tem prispevku