Kopiranje delovnega naloga v delovni nalog

Celotno vsebino delovnega naloga lahko kopiramo v nov delovni nalog. S kopiranjem delovnega naloga je vnos podatkov naloga hitrejši. Poleg tega se s kopiranjem delovnega naloga izognemo napakam pri vnosu podatkov. 


1. V meniju Poslovanje izberemo Delovni nalogi. 

2. Program prikaže preglednico vseh delovnih nalogov.

3. S klikom na številko delovnega naloga izberemo delovni nalog, ki ga želimo kopirati.

4. Izberemo Kopiraj > V delovni nalog.

5. Program prikaže vnosno okno delovnega naloga, ki je nastal s kopiranjem. Celotna vsebina prvotnega naloga je prenesena v nov delovni nalog. Podatke lahko poljubno spremenimo. 


V tem prispevku