Kopiranje delovnega naloga v delovni nalog

Celotno vsebino delovnega naloga lahko kopiramo v nov delovni nalog. S kopiranjem delovnega naloga je vnos podatkov naloga hitrejši. Poleg tega se s kopiranjem delovnega naloga izognemo napakam pri vnosu podatkov. 

  1. V meniju Poslovanje izberemo Delovni nalogi. 
  2. Program prikaže preglednico vseh delovnih nalogov.
  3. S klikom na številko delovnega naloga izberemo delovni nalog, ki ga želimo kopirati.
  4. Kliknemo Kopiraj > V delovni nalog.
  5. Program odpre pogovorno okno, kjer izberemo Vrsto uporabe delovnih nalogov,
  6. Potrdimo.
  7. Program prikaže vnosno okno delovnega naloga, ki je nastal s kopiranjem. Celotna vsebina prvotnega naloga je prenesena v nov delovni nalog. Podatke lahko poljubno spremenimo. 
V tem prispevku