Šifrant Potni stroški

Šifrant Potni stroški uporabljamo pri obračunu potnega naloga in vpliva na knjiženje obračuna. 

Pri obračunu potnega naloga v razdelku Drugi stroški lahko izbiramo stroške iz tega šifranta.

V šifrantu so sistemsko vneseni naslednji potni stroški:

 • Cestnina. 
 • Druge storitve.
 • Ostali stroški v zvezi z delom.
 • Parkirnina.
 • Strošek prenočišča.

Vnos potnega stroška

 1. V meniju Šifranti > Potni stroški kliknemo Nov.
 2. Vnesemo Naziv potnega stroška.
 3. Izberemo Vrsto potnega stroška:
  • Ostalo (dnevnica, ...) - program vpiše strošek v polje B06 Povračilo stroškov prehrane do uredbe vlade - službene poti na REK-O.
  • Strošek prevoza - program vpiše strošek v polje B06a Povračilo stroškov prevoza do uredbe vlade - službene poti na REK-O.
  • Strošek prenočišča - program vpiše strošek v polje B06b Povračilo stroškov za prenočišče  do uredbe vlade - službene poti na REK-O.
 4. V polju Knjiženje program samodejno doda kljukico.
  • Če kljukico odvzamemo, strošek ne bo knjižen, temveč bo samo informativno prikazan na listini in bo upoštevan na obrazcu REK-O. To možnost uporabimo, če je strošek:
   • plačan preko TRR-ja ali s plačilno kartico
   • in poknjižen preko prejetih računov.
 5. Izberemo oziroma vnesemo Konto za knjiženje potnega stroška.
  • Program predlaga konto 4142 - Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom - ostalo, ki ga lahko ročno spremenimo.
 6. Kliknemo Shrani ali Shrani in nov, če želimo nadaljevati z vnosom novih potnih stroškov.

Urejanje potnega stroška

 1. V meniju Šifranti > Potni stroški izberemo potni strošek, ki ga želimo urediti, tako da kliknemo na naziv potnega stroška.
 2. Kliknemo Uredi.
 3. Uredimo podatke (naziv, vrsto, knjiženje, konto).
 4. Kliknemo Shrani.

Brisanje potnega stroška

Šifrant potnih stroškov je povezan s potnimi nalogi, zato je brisanje mogoče le, če potni strošek ni bil izbran pri nobenem potnem nalogu.

 1. V meniju Šifranti > Potni stroški izberemo potni strošek, ki ga želimo izbrisati, tako da kliknemo na naziv potnega stroška.
 2. Kliknemo Briši.
 3. Program odpre odločitveno okno, ali res želimo brisati. 
 4. Kliknemo V redu.
V tem prispevku