Šifrant Potni stroški

Šifrant Potni stroški uporabljamo pri obračunu potnega naloga in vpliva na knjiženje obračuna. Pri obračunu potnega naloga v razdelku Drugi stroški izbiramo stroške iz tega šifranta.

V šifrantu so sistemsko vneseni stroški za:

 • cestnino, 
 • parkirnino, 
 • druge storitve in
 • ostale stroške v vezi z delom.

Vnos potnega stroška

 1. V meniju Šifranti > Potni stroški kliknemo Nov.
 2. Vnesemo Naziv potnega stroška.
 3. Izberemo Vrsto potnega stroška:
  • Ostalo (dnevnica, ...).
  • Strošek prevoza.
  • Strošek prenočišča
 4. v polju Knjiženje program samodejno doda kljukico.
  • Če kljukico odvzamemo, strošek ne bo knjižen, ampak bo samo informativno prikazan na listini in bo upoštevan na obrazcu REK-1. To možnost uporabimo če je strošek:
   • plačan preko TRR-ja ali s plačilno kartico
   • in poknjižen preko prejetih računov.
 5. Vnesemo Konto za knjiženje potnega stroška,
 6. kliknemo na Shrani ali Shrani in nov, če želimo nadaljevati z vnosom novih potnih stroškov.

Urejanje potnega stroška

 1. V meniju Šifranti > Potni stroški izberemo potni strošek, ki ga želimo urediti, tako da kliknemo na naziv potnega stroška.
 2. Kliknemo Uredi.
 3. Uredimo podatke (naziv, vrsto, knjiženje, konto).
 4. Kliknemo Shrani.

Brisanje potnega stroška

Šifrant potnih stroškov je povezan s službenimi potovanji, zato je brisanje mogoče le, če potni strošek ni bil izbran pri nobenem službenem potovanju.

 1. V meniju Šifranti > Potni stroški izberemo potni strošek, ki ga želimo urediti, tako da kliknemo na naziv potnega stroška.
 2. Kliknemo Briši.
 3. Program odpre odločitveno okno, ali res želimo brisati. 
 4. Kliknemo V redu.
V tem prispevku