Vrstice izpiska - knjiženje na finančne konte

Navodilo velja tudi za knjiženje na saldakontne konte, vendar se odprta postavka brez povezave na izdani ali prejeti račun ne bo samodejno zaprla ob potrditvi izpiska.

Za knjiženje plačil računov priporočamo knjiženje po navodilu .... tukaj.

Nastavitve konta

Pred prvim knjiženjem uredimo oziroma preverimo nastavitve na posameznih kontih v Šifrantu > Konti:

 • ali se pri knjiženju na ta konto prikažejo tudi polja stranka, delavec in analitika (izbiramo med možnostmi, da se podatek ne vnaša, se lahko vnaša ali pa je vnos podatka obvezen za potrditev knjižbe) in
 • se konto lahko uporablja na izpisku.

Knjiženje na finančne konte

 1. Vpišemo konto v polje Konto in ga izberemo na spustnem seznamu.
 2. Prikažejo se polja (delavec, analitika) glede na nastavitve tega konta.
  • Nastavitve lahko urejamo s klikom na ikono (svinčnik).
 3. V polju Saldo lahko preverimo trenutni saldo tega konta.
 4. Vpišemo znesek v breme ali dobro.
 5. Lahko vpišemo tudi opis knjižbe.
 6. Kliknemo Shrani vrstico. Gumb Opusti zanemari vnos zadnje postavke, ki še ni bila dodana na vrstico izpiska in izprazni polja za vnos nove postavke.

 7. Po knjiženju vseh postavk kliknemo na gumb:
 • Shrani (dokument se bo shranil, ne bo pa še knjižen v knjigovodstvu in postavke ne bodo zaprte),
 • Potrdi (dokument bo knjižen v knjigovodstvu in postavke se bodo zaprle) ali
 • Potrdi in nov (enako kot Potrdi, hkrati pa se odpre nov bančni izpisek za vnos).

Pri knjiženju na saldakontne konte na opisani način, je potrebno postavke ročno zapreti v dvostavnem knjigovodstvu.

V tem prispevku