Prejeti računi

V program Minimax lahko vnašamo prejete račune, dobropise in račune za predplačila. Dobavitelji so lahko domače in tuje pravne ter fizične osebe. Program pripravi plačilne naloge za prenos v spletno banko in samodejno poknjiži račun v glavno knjigo ter naredi zapise v davčne evidence. Prejeti računi so povezani z menijem zalog in z registrom osnovnih sredstev.

Articles

Začetek dela s prejetimi računi
Prejeti račun je dokument, ki ga dobavitelj izstavi za opravljeno storitev, dobavo blaga in za dana predplačila. Glede na izbran odhodek, program pripravi knjižbe v knjigovodstvu in DDV evidencah.