Vnos osebe za obračun DOP

Navodilo velja za vnos osebe, za katero želimo obračunati druge osebne prejemke, kot so avtorski honorar, podjemne pogodbe, občasno delo upokojencev, ipd

Iz menija Šifranti > Delavci.

1. Kliknemo  Nov.

Na zavihku  Osnovni podatki

2. Vnesemo Ime.

3. Vnesemo  priimek.

4. Vnesemo datum rojstva.

5. Izberemo Spol.

6. Vnesemo EMŠO.

7. Vnesemo Davčno številko, podatek polni v analitičnih podatkih na REK obrazcu.

  •  V primeru, ko imamo nerezidenta, ki nima davčne številke, vpišemo podatke na zavihku Drugi podatki > EMŠO številko

8. Vnesemo Šifro. (podatek je obvezen pri uvozu)

9. Vnesemo Opombe. (poljubno)

10. Izberemo Uporaba. 


Na zavihku  Spremenljivi podatki

11. Vnesemo Naslov.

12. Vnesemo Pošto.

13. Izberemo iz spustnega seznama Država prebivanja.

14. Izberemo  iz spustnega seznama Država nerezidenstva.

15. Izberemo  iz spustnega seznama Analitiko.


Na zavihku Bančni računi

16. Vnesemo IBAN številko, , program bo pripravi plačilni nalog.

17. Predlaga  BIC. (banke)

  • dodatno je možno urediti tudi delitev prejemka, kjer  vnesemo še drug IBAN za delitev.


Na zavihku  Podatki za osebne prejemke

18. Na polju >Vrsta zaposlitve:  izberemo Zaposlen drugod.

Ostali podatki na delavcu pod podatki za osebne prejemke in drugi podatki ne vplivajo na obračun Drugih osebnih prejemkov.

19. Kliknemo na Shrani.

V tem prispevku