Vnos osebe za obračun DOP

Navodilo velja za vnos osebe, za katero želimo obračunati druge osebne prejemke, kot so avtorski honorar, podjemne pogodbe, občasno delo upokojencev, ipd

 1. V meniju Šifranti > Delavci.
 2. Kliknemo Nov.

Osnovni podatki

 1. Vnesemo Ime.
 2. Vnesemo  priimek.
 3. Vnesemo datum rojstva.
 4. Izberemo Spol.
 5. Vnesemo EMŠO.
 6. Vnesemo Davčno številko, podatek polni v analitičnih podatkih na REK obrazcu.
  •  V primeru, ko imamo nerezidenta, ki nima davčne številke, vpišemo podatke na zavihku Drugi podatki > EMŠO številko
 7. Vnesemo Šifro. (podatek je obvezen pri uvozu)
 8. Vnesemo Opombe. (poljubno)
 9. Izberemo Uporaba.

Spremenljivi podatki

 1. Vnesemo Naslov.
 2. Vnesemo Pošto.
 3. Izberemo iz spustnega seznama Država prebivanja.
 4. Izberemo  iz spustnega seznama Država rezidenstva.
 5. Izberemo  iz spustnega seznama Analitiko.

Bančni računi

 1. Vnesemo IBAN številko, program bo pripravi plačilni nalog.
 2. Predlaga  BIC. (banke)
 3. Bančni račun za delitev: dodatno je možno urediti tudi delitev prejemka, kjer vnesemo še IBAN za delitev.

Podatki za osebne prejemke

 1. v polju Vrsta zaposlitve izberemo Zaposlen drugod.
  • Ostali podatki v zavihkih podatki za osebne prejemke in drugi podatki ne vplivajo na obračun Drugih osebnih prejemkov.
  • Ne vnašamo datumov zaposlitve.
 2. Kliknemo Shrani.
V tem prispevku