Kupec vrne izdano blago (negativna izdaja)

Vračilo blaga s strani kupca vnesemo kot izdajo z negativnimi količinami vrnjenih artiklov (negativna izdaja) in izstavimo dobropis.


Če nam kupec vrne artikle, jih na zalogo vnesemo lahko na dva načina: 

Izstavimo dobropis, program samodejno pripravi negativno izdajo

1. Najprej v Nastavitvah > Organizacije dodamo kljukico pri zapisu Razbremenitev zalog neposredno z računom.

2. Nato v meniju > Poslovanje > Izdani računi.

3. Izstavimo dobropis.

4. Pri potrditvi dobropisa program samodejno pripravi v zalogah > Negativno Izdajo.


Vnesemo izdajo z negativnimi količinami vrnjenih artiklov

1. V meniju Poslovanje > Zaloge > 

2. Kliknemo Nov > 

3. izberemo Izdaja.

4. vse podatke vnesemo enako kot pri običajni izdaji razen:

5. za vrnjene artikle vnesemo negativne količine in

6. v polju Povezava izberemo prvotno izdajo tega blaga

  • polje Povezava program prikaže, ko vnesemo negativno količino za določen artikel.
  • na negativi izdaji lahko povežemo več originalnih izdaj.

7. Kliknemo na Shrani.

8. Po vnosu vseh artiklov, ki jih kupec vrne, potrdimo negativno izdajo s klikom na Potrdi.

Povezave na prvotno izdajo program ne prikaže samo v primeru, da je bila izdaja v preteklem poslovnem letu ali pa v prejšnjem programu. V tem primeru vnesemo negativno vrednost artiklov.


V tem prispevku