Kupec vrne izdano blago (negativna izdaja)

Vračilo blaga s strani kupca vnesemo v programu kot izdajo z negativno količino vrnjenih artiklov (negativna izdaja) in izstavimo dobropis.

Če nam kupec vrne artikle, jih ponovno na zalogo lahko vnesemo na dva načina: 

Izstavimo dobropis, pri čemer program samodejno pripravi negativno izdajo

1. Pri tem načinu je pomembno, da imamo v Nastavitvah > Organizacija, pri razdelku Zaloge, dodano kljukico pri polju Razbremenitev zalog neposredno z računom.

2. Nato v meniju Poslovanje > Izdani računi izstavimo dobropis.

3. Pri potrditvi oziroma izstavitvi dobropisa program samodejno pripravi v zalogah Negativno Izdajo.

Vnesemo izdajo z negativnimi količinami vrnjenih artiklov

1. V meniju Poslovanje > Zaloge 

2. izberemo Nov > Izdaja.

3. Vse podatke vnesemo enako kot pri običajni izdaji razen:

  • za vrnjene artikle vnesemo negativne količine in
  • v polju Povezava izberemo prvotno izdajo tega blaga. Polje Povezava program prikaže šele, ko vnesemo negativno količino za določen artikel.
    • Na negativi izdaji lahko povežemo več originalnih izdaj.

7. Kliknemo na Shrani.

8. Po vnosu vseh artiklov, ki jih kupec vrne, potrdimo negativno izdajo s klikom na Potrdi.

Povezave na prvotno izdajo program ne prikaže samo v primeru, da je bila izdaja v preteklem poslovnem letu ali pa v prejšnjem programu. V tem primeru vnesemo negativno vrednost artiklov.

V tem prispevku