Združevanje strank

Če imamo v šifrantu dvakrat ali celo večkrat vneseno isto stranko, program sicer preprečuje z opozorili večkratni vnos stranke z isto davčno številko, lahko pa se to zgodi z uvozom šifranta strank.

V tem primeru stranke združimo, pri čemer program združi vse dokumente in podvojeno stranko izbriše.


  1. V meniju Šifranti > Stranke
  2. izberemo stranko, ki jo želimo obdržati in na katero bodo po združevanju vezani vsi dokumenti.
  3. Na stranki kliknemo gumb Združevanje.
  4. v polju Izberite stranko, katere podatki se bodo združili s to stranko in stranka se bo brisala: 
  5. iz seznama poiščemo stranko, ki jo bomo brisali,
  6. nato kliknemo Združevanje.
  7. Program združi promet obeh strank in stranko izbriše.
V tem prispevku