Obračun prispevkov od razlike do minimalne osnove

Če je na obračunu plače znesek bruto plače pri polnem fondu ur pod minimalno osnovo (vnašajo jo skrbniki sistema), bo Minimax samodejno obračunal prispevke od razlike do minimalne osnove za obračunane ure. Minimalna osnova je zakonsko določena in se spreminja glede na statistično povprečno plačo.

Najnižjo osnovo za plačilo prispevkov za socialno varnost določa četrti odstavek 144. člena ZPIZ-2. Najnižja osnova za obračun prispevkov od plače in nadomestila plače znaša 60 % povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec. Če je izplačana plača oziroma nadomestilo plače manjše od minimalne osnove za obračun prispevkov, se od razlike do minimalne osnove obračunajo in plačajo vsi prispevki.

Za izplačila od 1.3.2024 dalje velja nov znesek najnižje osnove za plačilo prispevkov, kateri znaša 60% povprečne letne plače 2023 in je 1.332,57 EUR.

V kolikor ima delavec glede na izpolnjene ure dela vrednost obračunanih prispevkov manjšo kot je zakonsko določena minimalna vrednost obračunanih prispevkov, program samodejno doda razliko do minimalno predpisanih vrednosti prispevkov.

Prispevki, ki bodo obračunani od razlike do minimalne osnove:

  1. Prispevek za PIZ iz bruto plače: bremeni delodajalca
  2. Prispevek za starševsko varstvo iz bruto plače: bremeni delavca
  3. Prispevek za PIZ na bruto plačo: bremeni delodajalca
  4. Prispevek za starševsko varstvo na bruto plačo: bremeni delodajalca

Osnova za obračun prispevkov od razlike do minimalne osnove in izračunani prispevki od tega zneska program prikaže na plačilnih listah in v REK obrazcu.

V tem prispevku