Vnos osnovnega sredstva v register med poslovnim letom

Navodilo velja za primer vnosa osnovnega sredstva, za katerega nimamo računa ali je prejeti račun že knjižen brez povezave na osnovno sredstvo.

Če smo pričeli z vnosom podatkov v program Minimax sredi poslovnega leta in osnovno sredstvo je bilo nabavljeno v tem poslovnem letu ter bomo amortizacijo začeli obračunavati glede na datum pridobitve sredstva.

Vnos osnovnega sredstva

 1. V meniju Knjigovodstvo > Osnovna sredstva,
 2. kliknemo Nov.
 3. Program predlaga zaporedno inventarno številko, ki jo lahko spremenimo(obvezen podatek)
 4. Vnesemo naslednje obvezne podatke:
  • Naziv osnovnega sredstva. 
  • Datum pridobitve. 
  • Naziv dobavitelja. 
  • Listino o pridobitvi.
  • Amortizacijsko skupino.
   • Amortizacijska skupina vsebuje nastavitve za knjiženje osnovnih sredstev. Več o amortizacijskih skupinah preberite tukaj.
 5. Glede na izbrano amortizacijsko skupino program predlaga amortizacije, ki ga lahko spremenimo.
 6. Če vodimo podatke po analitiki, jo izberemo po spustnem seznamu. Več o analitikah preberite tukaj.
 7. Po želji določimo nahajališče. 
 8. Vnesemo količino.
 9. V polje Opis vnašamo poljubne podatke , ki so interne narave.

Začetne vrednosti

10. Program predlaga sistemski datum

11. Nabavne in neamortizljive vrednosti ter popravka vrednosti ne vnašamo. Podatke bomo vnesli z ročnim vnosom prometa.

12. Kliknemo Shrani.

Ročni vnos prometa

 1. Nato na pogledu osnovnega sredstva, pri razdelku Promet, kliknemo na + Nov promet.
 2. Izberemo vrsta prometa:
  • Je že v uporabi – če smo osnovno sredstvo že dali v uporabo in ga amortiziramo. Program bo začel amortizirat osnovno sredstvo od prvega dne v naslednjem mesecu po izbranem datumu.
  • Ni še v uporabi – če je osnovno sredstvo še v fazi pridobivanja.
  • Začetno stanje - če smo osnovno sredstvo že dali v uporabo in ga amortiziramo. Osnovno sredstvo se bo začelo amortizirati že od prvega dne v mesecu začetnega stanja.
 3. Vnesemo Datum
 4. Po želji uredimo Opis.
 5. Vnesemo nabavno vrednost. 
 6. Vnesemo popravek vrednosti.
 7. Kliknemo na Shrani.

Pomembno

V primeru ročnega vnos prometa osnovnega sredstva, je potreben ročni vnos temeljnice v dvostavno knjigovodstvo., da je stanje v bruto bilanci usklajeno z registrom osnovnih sredstev.

Kaj program pripravi?

Program na osnovnem sredstvu prikaže vrstico s podatki o začetnem prometu

Ko bomo izvedli obračun amortizacije, bo program obračunal amortizacijo glede na vrsto prometa in datum, ki smo ga določili pri vnosu prometa:

 • Pri vrsti prometa Je že v uporabi, bo program začel amortizirat osnovno sredstvo od prvega dne v naslednjem mesecu po izbranem datumu.
 • Pri vrsti prometa Začetno stanje pa bo program začel amortizirati osnovno sredstvo že od prvega dne v istem mesecu kot smo ga določili pri vnosu prometa.
V tem prispevku