Vnos osnovnega sredstva v register med poslovnim letom

Navodilo velja za primer vnosa osnovnega sredstva, za katerega nimamo računa ali je prejeti račun že knjižen brez povezave na osnovno sredstvo.

Če smo pričeli z vnosom podatkov v program Minimax sredi poslovnega leta, osnovno sredstvo je bilo nabavljeno v tem poslovnem letu,  amortizacijo pa bomo začeli obračunavati glede na datum pridobitve sredstva.

Vnos osnovnega sredstva

 1. V meniju Knjigovodstvo > Osnovna sredstva
 2. kliknemo na Nov.
 3. Program predlaga zaporedno inventarno številko, ki jo lahko spremenimo.
 4. Vnesemo Naziv osnovnega sredstva.
 5. Vnesemo datum pridobitve.
 6. Vnesemo dobavitelja.
 7. Vnesemo listino o pridobitvi.
 8. Izberemo Amortizacijsko skupino.
 9. Izberemo analitiko.
 10. Izberemo nahajališče.
 11. Ne vnašamo podatkov v polja Začetne nabavne vrednosti in popravka vrednosti.
 12. Kliknemo Shrani.

Ročni vnos prometa

 1. Na pogledu osnovnega sredstva kliknemo na Promet.
 2. Kliknemo Vnos prometa.
 3. Vnesemo Datum.
 4. Izberemo vrsta prometa:
  • Je že v uporabi – če smo osnovno sredstvo že dali v uporabo in ga amortiziramo (vnesemo nabavno vrednost);
  • Ni še v uporabi – če je osnovno sredstvo še v fazi pridobivanja (vnesemo nabavno vrednost);
 5. Vnesemo nabavno vrednost – glede na vrsto prometa.
 6. Vnesemo popravek vrednosti - glede na vrsto prometa.
 7. S klikom na Shrani - na osnovnem sredstvu program prikaže vrstico s podatki o začetnem prometu.

Kaj program pripravi?

Ko bomo izvedli obračun amortizacije, bo program upošteval obračun amortizacije na datum, katerega smo določili v polju na vnosu Prometa.

V tem prispevku