Vnos osnovnega sredstva v register med poslovnim letom

Navodilo velja za primer vnosa osnovnega sredstva, za katerega nimamo računa ali je prejeti račun že knjižen brez povezave na osnovno sredstvo.

Če smo pričeli z vnosom podatkov v program Minimax sredi poslovnega leta, osnovno sredstvo je bilo nabavljeno v tem poslovnem letu, amortizacijo pa bomo začeli obračunavati glede na datum pridobitve sredstva.

Vnos osnovnega sredstva

 1. V meniju Knjigovodstvo > Osnovna sredstva,
 2. kliknemo Nov.
 3. Program predlaga zaporedno inventarno številko, ki jo lahko spremenimo.
 4. Vnesemo Naziv osnovnega sredstva (obvezen podatek),
 5. datum pridobitve (obvezen podatek),
 6. dobavitelja (obvezen podatek),
 7. Vnesemo listino o pridobitvi (obvezen podatek).
 8. Izberemo Amortizacijsko skupino (obvezen podatek),
 9. analitiko (če vodimo podatke analitično - ni obvezen podatek) .Več o analitikah preberite... tukaj.
 10. in nahajališče (ni obvezen podatek).
 11. Ne vnašamo podatkov v polja Začetne nabavne vrednosti in popravka vrednosti.
 12. Kliknemo Shrani.

Ročni vnos prometa

 1. Nato na pogledu osnovnega sredstva kliknemo na Promet,
 2. kliknemo Vnos prometa,
 3. vnesemo Datum,
 4. izberemo vrsta prometa:
  • Je že v uporabi – če smo osnovno sredstvo že dali v uporabo in ga amortiziramo (vnesemo nabavno vrednost);
  • Ni še v uporabi – če je osnovno sredstvo še v fazi pridobivanja (vnesemo nabavno vrednost);
 5. Vnesemo nabavno vrednost – glede na vrsto prometa,
 6. vnesemo popravek vrednosti - glede na vrsto prometa.
 7. S klikom Shrani - na osnovnem sredstvu program prikaže vrstico s podatki o začetnem prometu.

Kaj program pripravi?

Ko bomo izvedli obračun amortizacije, bo program upošteval obračun amortizacije na datum, katerega smo določili v polju na vnosu Prometa.

V tem prispevku