Vnos osnovnega sredstva v register med poslovnim letom

Navodilo velja za primer vnosa osnovnega sredstva, za katerega nimamo računa ali je prejeti račun že knjižen brez povezave na osnovno sredstvo.

Če smo pričeli z vnosom podatkov v program Minimax sredi poslovnega leta in osnovno sredstvo je bilo nabavljeno v tem poslovnem letu ter bomo amortizacijo začeli obračunavati glede na datum pridobitve sredstva.

Vnos osnovnega sredstva

 1. V meniju Knjigovodstvo > Osnovna sredstva,
 2. kliknemo Nov.
 3. Program predlaga zaporedno inventarno številko, ki jo lahko spremenimo(obvezen podatek)
 4. Vnesemo naslednje obvezne podatke:
  • Naziv osnovnega sredstva. 
  • Datum pridobitve. 
  • Naziv dobavitelja. 
  • Listino o pridobitvi.
  • Amortizacijsko skupino.
   • Amortizacijska skupina vsebuje nastavitve za knjiženje osnovnih sredstev. Več o amortizacijskih skupinah preberite tukaj.
 5. Glede na izbrano amortizacijsko skupino program predlaga amortizacije, ki ga lahko spremenimo.
 6. Če vodimo podatke po analitiki, jo izberemo po spustnem seznamu. Več o analitikah preberite tukaj.
 7. Po želji določimo nahajališče. 
 8. Vnesemo količino.
 9. V polje Opis vnašamo poljubne podatke , ki so interne narave.

Začetne vrednosti

10. Program predlaga sistemski datum

11. Nabavne in neamortizljive vrednosti ter popravka vrednosti ne vnašamo. Podatke bomo vnesli z ročnim vnosom prometa.

12. Kliknemo Shrani.

Ročni vnos prometa

 1. Nato na pogledu osnovnega sredstva, pri razdelku Promet, kliknemo na + Nov promet.
 2. Izberemo vrsta prometa:
  • Je že v uporabi – če smo osnovno sredstvo že dali v uporabo in ga amortiziramo. Program bo začel amortizirat osnovno sredstvo od prvega dne v naslednjem mesecu po izbranem datumu.
  • Ni še v uporabi – če je osnovno sredstvo še v fazi pridobivanja.
  • Začetno stanje - če smo osnovno sredstvo že dali v uporabo in ga amortiziramo. Osnovno sredstvo se bo začelo amortizirati že od prvega dne v mesecu začetnega stanja.
 3. Vnesemo Datum
 4. Po želji uredimo Opis.
 5. Vnesemo nabavno vrednost. 
 6. Vnesemo popravek vrednosti.
 7. Kliknemo na Shrani.

Kaj program pripravi?

Program na osnovnem sredstvu prikaže vrstico s podatki o začetnem prometu

Ko bomo izvedli obračun amortizacije, bo program obračunal amortizacijo glede na vrsto prometa in datum, ki smo ga določili pri vnosu prometa:

 • Pri vrsti prometa Je že v uporabi, bo program začel amortizirat osnovno sredstvo od prvega dne v naslednjem mesecu po izbranem datumu.
 • Pri vrsti prometa Začetno stanje pa bo program začel amortizirati osnovno sredstvo že od prvega dne v istem mesecu kot smo ga določili pri vnosu prometa..
V tem prispevku