Pri obračunu plače program ne upošteva delovne dobe

Delovno dobo program upošteva na podlagi nastavitev na delavcu in obračunu plače.

Preverimo nastavitve:

Nastavitve delavca

 1. V meniju Šifrant > Delavci, 
 2. Kliknemo na delavca > nato Uredi 
 3. Program upošteva vnos:
  •  Datuma začetka zaposlitve: datum zaposlitve v tej organizaciji.
  •  v polju Upoštevaj delovno dobo in stalnost:  dodano kljukico.
  •  ter v polju Delovna doba pred zaposlitvijo: vpisano delovno dobo pred vstopom v to organizacijo.

Nastavitve na prvem koraku obračuna plače

 1. V meniju Plače > Obračun Plače > Nov
 2. Na prvem koraku obračuna plač program upošteva podatek vnesen v polju >  % dodatka za delovno dobo na leto. 

Več o dodatkih za delovno dobo in stalnost preverite...tukaj.

V tem prispevku