Pri obračunu plače program ne upošteva delovne dobe

Delovno dobo program upošteva na podlagi nastavitev na delavcu in obračunu plače.

Preverimo nastavitve:


Nastavitve delavca

1. V meniju Šifrant > Delavci, 

2. Kliknemo na delavca > nato Uredi 

3.  Program upošteva vnos:

  •  Datuma začetka zaposlitve: datum zaposlitve v tej organizaciji.
  •  v polju Upoštevaj delovno dobo in stalnost:  dodano kljukico.
  •  ter v polju Delovna doba pred zaposlitvijo: vpisano delovno dobo pred vstopom v to organizacijo.

 

Nastavitve na prvem koraku obračuna plače

1. V meniju Plače > Obračun Plače > Nov

2. Na prvem koraku obračuna plač program upošteva podatek vnesen v polju >  % dodatka za delovno dobo na leto. 


Več o dodatkih za delovno dobo in stalnost preverite...tukaj.

V tem prispevku