Vnos blagovne skupine

Blagovne skupine uporabljamo, ko imamo večje število artiklov in jih želimo pregledovati po posameznih skupinah. 

Artiklu določimo blagovno skupino pri vnosu artikla. 

Vnos blagovne skupine

 1. V meniju Šifranti > Artikli izberemo zavihek Blagovne skupine.
 2. Kliknemo Nov.
 3. Vnesemo naziv blagovne skupine.
 4. Vnesemo šifro blagovne skupine.
  • Kot šifro lahko vpišemo številko in/ali črko.
  • Če imamo več blagovnih skupin z istim korenom šifre (npr. blagovna skupina in druga blagovna skupina Blag), bo program predvideval, da je blagovna skupina z istim korenom šifre blagovna podskupina (v našem primeru blagovna skupina Blag je podskupina blagovne skupine B). 
 5. Označimo možnost Se lahko izbira na artiklu.
 6. Kliknemo na Shrani oziroma Shrani in nov, če želimo shraniti in nadaljevati z vnosom novih blagovnih skupin.

Urejanje blagovne skupine

 1. V meniju Šifranti > Artikli izberemo zavihek Blagovne skupine.
 2. Na preglednici blagovnih skupin izberemo blagovno skupino, ki želimo urediti, tako da kliknemo na naziv blagovne skupine. 
 3. Kliknemo na Uredi.
 4. Uredimo podatke blagovne skupine.
 5. Kliknemo na Shrani oziroma Shrani in nov, če želimo shraniti in nadaljevati z vnosom novih blagovnih skupin.

Brisanje blagovne skupine

 1. V meniju Šifranti > Artikli izberemo zavihek Blagovne skupine.
 2. Na preglednici blagovnih skupin izberemo blagovno skupino, ki želimo izbrisati, tako da kliknemo na naziv blagovne skupine. 
 3. Kliknemo na Briši.
 4. Program prikaže opozorilo, ali res želimo brisati. 
 5. S klikom na V redu bo blagovna skupina dokončno izbrisana.
V tem prispevku