Pregledovanje bančnih izpiskov

Podatke o bančnih izpiskih lahko iščemo na osnovnem ali naprednem pregledu izpiskov.

Osnovna preglednica bančnih izpiskov

Na osnovni preglednici so izpiski tekočega poslovnega leta.

V iskalno polje lahko vpišemo niz podatkov in jih poiščemo s klikom na Najdi.

Podatke v stolpcih lahko razvrščamo s klikom na naziv stolpca (padajoče ali naraščajoče).

Napreden pregled bančnih izpiskov

S pomočjo naprednega iskanja program prikaže bančne izpiske tudi za vsa pretekla leta.

Pregled lahko omejimo z dodatnimi kriteriji:

  • opisu,
  • številki TRR nalogodajalca, 
  • datumu,
  • številki izpiska, 
  • denarni enoti in
  • nazivu.

Iskanje zaženemo s klikom na Najdi.


V tem prispevku