Pregledovanje bančnih izpiskov

Podatke o bančnih izpiskih lahko pregledujemo in iščemo na osnovnem ali naprednem pregledu izpiskov.

Osnovna preglednica bančnih izpiskov

Na osnovni preglednici so prikazani vneseni bančni izpiski. 

 • Bančne izpiske na osnovni preglednici iščemo in pregledujemo tako, da v iskalno polje vpišemo niz podatkov in kliknemo na Najdi.
 • Podatke v stolpcih lahko razvrščamo s klikom na naziv stolpca (padajoče ali naraščajoče).

Napreden pregled bančnih izpiskov

 1. S klikom na Napredno iskanje lahko pregled bančnih izpiskov dodatno omejimo.
 2. Pregled izpiskov omejimo z naslednjimi kriteriji:
  • opis,
  • številka TRR nalogodajalca, 
  • datum od-do,
  • številka izpiska, 
  • denarna enota in
  • naziv.
 3. Iskanje zaženemo s klikom na Najdi.

Pregled vrstic na bančnem izpisku

 1. Na osnutku in potrjenem bančnem izpisku imamo možnost iskanja podatkov po vrsticah bančnega izpiska. 
 2. V polju za iskanje lahko iščemo po:
  • prejemniku oziroma nalogodajalcu,
  • vezi (sklicu),
  • kontu,
  • znesku,
  • opisu,
  • analitiki (če je ta določena).
 3. Program prikaže samo vrstice izpiska, ki vsebujejo vpisani podatek. 
V tem prispevku