Pregledovanje bančnih izpiskov

Podatke o bančnih izpiskih lahko iščemo na osnovnem ali naprednem pregledu izpiskov.

Osnovna preglednica bančnih izpiskov

Na osnovni preglednici so izpiski tekočega poslovnega leta.

 • V iskalno polje lahko vpišemo niz podatkov in jih poiščemo s klikom na Najdi.
 • Podatke v stolpcih lahko razvrščamo s klikom na naziv stolpca (padajoče ali naraščajoče).

Napreden pregled bančnih izpiskov

 1. S pomočjo naprednega iskanja program prikaže bančne izpiske tudi za vsa pretekla leta.
 2. Pregled lahko omejimo z dodatnimi kriteriji:
  • opisu,
  • številki TRR nalogodajalca, 
  • datumu,
  • številki izpiska, 
  • denarni enoti in
  • nazivu.
 3. Iskanje zaženemo s klikom na Najdi.
V tem prispevku