Plače - na seznamu delavcev skupen seštevek posameznih vrst izplačil

Pri obračunu plače je na seznamu delavcev izpisan tudi skupni seštevek posameznih vrst izplačil, kar nam omogoča lažje pregledovanje in preverjanje pravilnosti obračuna plače.

V tem prispevku