Šifrant Analitike

Analitike so poljubne oznake (stroškovna mesta, stroškovni nosilci, projekti, deli procesa, blagovne znamke, poslovne enote…), ki jih lahko izbiramo pri vnosu dokumentov in s tem dodatno označimo podatke za večjo preglednost in nadaljnje analize.

Na primer: poslovanje vodimo po projektih in želimo imeti pregled nad prihodki in stroški za ta projekt. V tem primeru bomo na vseh izdanih računih, prejetih računih, potnih nalogih, plačah, avtorskih honorarjih..., ki so vezani na ta projekt, izbrali analitiko Projekt xy.

Podatke nato pregledujemo v posameznih menijih z izbiro Zbiri > Po analitikah. 

Analitike lahko združujemo po višjih analitikah, v katere spada več nižjih analitik. Višja analitika nam služi samo kot zbir nižjih analitik.

V šifrantu analitik lahko:

 • dodajamo nove analitike,
 • urejamo analitike,
 • brišemo analitike in
 • pregledujemo vnesene analitike.

Prikaz analitik na vnosih dokumentov

Program prikaže polje Analitika na vnosu dokumentov, če je:

 • v šifrantu analitik vpisana vsaj ena analitika in
 • na ustreznem kontu oznaka, da se analitika lahko vnaša oziroma je njen vnos obvezen

Primeri kontov, za katere lahko določimo analitiko:

DokumentKonto
Izdani računi (glava)

Konti skupine 12, ki so določeni v šifrantu Avtomatični konti za knjiženje terjatev na izdanih računih.

Izdani računi (vrstice)

Konti prihodka, ki jih določimo na artiklih.

Prejeti računi (glava)

Konti skupine 22, ki so določni v šifrantu Avtomatični konti za knjiženje obveznosti na prejetih računih.

Prejeti računi (odhodki)

Konto določen za posamezni odhodek.


Pregledi po analitikah

V programu lahko pregledujemo podatke po analitikah v naslednjih menijih:

 • Izdani računi > Zbiri.
 • Prejeti računi > Zbiri,
 • Zaloge > Zbiri,
 • Knjiženje izdanih računov in iztržkov,
 • Predračuni.
 • Prejeta naročila.
 • Izdana naročila.
 • Delovni nalogi.
 • Dvostavno knjigovodstvo > DDV, Bruto bilanca, Knjižbe, Kartica konta, Kartica stranke.
 • Obračun DDV (knjiga izdanih in prejetih računov)
 • Osnovna sredstva.
 • Plače > zbir plače, odtegljajev, vrstice plač
V tem prispevku