Popust na izdanem računu zaradi predčasnega plačila

Navodilo velja za primere, ko izdamo račun in imamo na računu zapisano, da v primeru predčasnega plačila upoštevamo določen odstotek popusta. 

Kupcu izdamo račun in ta plača pred datumom zapadlosti.

Vnos računa

1. Vnesemo izdan račun.

2. Na izdan račun zapišemo v opis zgoraj ali spodaj, da ima v primeru predčasnega plačila kupec pravico do popusta.

3. Kupec zatem upošteva popust na računu in plača manjši znesek.

Vnos dobropisa

4. Izstavimo dobropis za razliko med izdanim računom in dejanskim plačilom.

Zapiranje postavk

5. Pri knjiženju bančnega izpiska zapremo znesek plačila, ki je manjši od zneska na izstavljenem računu.

6. V meniju > Poslovanje > Odprte postavke > Dolguje, izberemo želeno stranko in ročno zapremo odprte postavke.

V tem prispevku