Bonitete

Navodilo velja za obračun bonitete.

Boniteta je ugodnost v obliki blaga ali storitve, ki jo delavcu ali njegovemu družinskemu članu zagotovi delodajalec.

 1. V meniju Šifranti > Delavci izberemo delavca, kateremu želimo obračunati boniteto.
 2. Postavimo se na Ostali podatki delavca in izberemo Bonitete.
 3. Za vnos bonitete kliknemo na Nov.
 4. Vpišemo Naziv bonitete.
 5. Na spustnem seznamu izberemo Tip bonitete. Izbiramo med:
  • Vozilo.
  • Nastanitev.
  • Zavarovanje.
  • Drugo.

Boniteta za uporabo službenega osebnega vozila

6.  V primeru uporabe službenega vozila v zasebne namene izberemo v polju Tip bonitete > Vozilo.

7. V razdelku Podatki o vozilu vpišemo Oznako VIN (identifikacijsko številko vozila oziroma številko šasije).

8. Če je vozilo na električni pogon dodamo kljukico. 

 • Skladno z novelo Zakona o dohodnini (ZDoh-2Z) je od januarja 2022 boniteta za osebno vozilo na električni pogon enaka nič.

9. Vpišemo datum nabave vozila.

10. Vnesemo nabavno vrednost vozila ob pridobitvi.

11. Pri polju Privzeta boniteta izberemo na spustnem seznamu ustrezno vrsto bonitete. Na posameznem obračunu lahko boniteto tudi spremenimo. Izbiramo med: 

 • Uporaba osebnega vozila (manj kot 500 km).
 • Uporaba osebnega vozila (manj kot 500 km) in energent.
 • Uporaba osebnega vozila (500 in več km).
 • Uporaba osebnega vozila (500 in več km) in energent.

12. Pri polju Mesečni znesek bonitete program predlaga samodejni izračun zneska.

13. Vnesemo obdobje obračunavanja. Boniteta se bo predlagala v obračun plače z ustreznim obdobjem.

Ostale bonitete

Druge ugodnosti, ki spadajo pod boniteto, in jih lahko obračunamo v Minimaxu so:

 • nastanitev,
 • zavarovanje in 
 • drugo.

14. Pri polju Tip bonitete izberemo želeno vrsto bonitete.

15. Vpišemo mesečni znesek bonitete.

16. Vnesemo obdobje obračunavanja. Boniteta se bo predlagala v obračun plače z ustreznim obdobjem.

Vnos bonitete pri obračunu plače

Ostale bonitete lahko vnesemo tudi ročno.

 1. Na drugem koraku obračuna plače izberemo delavca.
 2. Kliknemo Uredi.
 3. V polju Vrsta izplačila izberemo želeno boniteto.
 4. Vpišemo znesek.
 5. Vnesemo poljuben opis.
 6. Kliknemo Potrdi. 
 7. Po končanem vnosu vseh obračunskih postavk kliknemo na Shrani in dokončamo obračun plač.

Kaj program pripravi?

 • Program glede na vnesene nastavitve obračuna višino bonitete. Od bonitet samodejno obračuna prispevke in dohodnino.
 • Program vpiše v analitični del REK obrazca v polje:
  • B014 podatke bonitete uporabe osebnega vozila (VIN številko osebnega vozila, znesek bonitete, znesek nabavne vrednosti osebnega vozila ob pridobitvi, leto uporabe vozila, podatek ali delodajalec zagotavlja gorivo, ali gre za prevoz manj kot 500 km v privatne namene ter ali gre za uporabo vozila na električni pogon).
  • B015 znesek bonitete - nastanitev.
  • B016 znesek bonitete zavarovalna premija.
  • B017 znesek bonitete, ki ni vključena v B14, B15 ali B16.
  • M05 znesek bonitete v obdobju obračuna.
V tem prispevku