Bonitete

Navodilo velja za obračun bonitete.

Boniteta je ugodnost v obliki blaga ali storitve, ki jo delavcu ali njegovemu družinskemu članu zagotovi delodajalec.

1. Na drugem koraku pri obračunu plače izberemo delavca.

2. Kliknemo Uredi.

3. V polju Vrsta izplačila Izberemo boniteta.


4. Vpišemo znesek.

5. kliknemo Potrdi. 

6. Po končanem vnosu vseh obračunskih postavk kliknemo na Shrani in dokončamo obračun plač.

  • Od vseh bonitet se avtomatično obračunavajo prispevki in dohodnina.
  •  podatki o bonitetah pa so tudi ustrezno prikazani v REK-1 obrazcu (v poljih od B014 do B017).
V tem prispevku