Vnos prejetega računa za osnovno sredstvo - finančni najem (leasing)

Navodilo se nanaša na vnos prejetega računa za osnovno sredstvo v primeru finančnega najema > leasinga.

1. V meniju Poslovanje > Prejeti računi > Nov vnesemo glavo prejetega računa enako kot za vse druge prejete račune.

2.  Na vrstici računa izberemo na spustnem seznamu odhodek, ki ima naslednje lastnosti:

  • določen konto knjiženja 0270 ali 0470 (prehodni konto),
  • izbrano ustrezno stopnjo DDV-ja in
  • določeno povezavo na Osnovno sredstvo ali Nepremičnino.
  • analitični konto obveznosti 97500 - Dolgoročni dolgovi iz finančnega najema.

Če ustreznega odhodka nimamo, ga dodamo s klikom na  , oziroma uredimo obstoječega s klikom na .

3. Program ponudi dodatno polje Osnovno sredstvo. Za vnos novega osnovnega sredstva v register kliknemo na .

4. Program odpre okno za vnos osnovnega sredstva:

5. Preverimo Znesek osnove izbranega odhodka in DDV.

6. Pri polju Prenos v uporabo izberemo: 

  • Takoj v uporabo ali 
  • Ne gre takoj v uporabo.

7. Kliknemo Shrani vrstico.

8. Račun potrdimo.  


Ureditev temeljnice

Po potrditvi računa program pripravi temeljnico.

9. Izberemo temeljnico in kliknemo na Uredi.

10. Dodamo knjižbo za obresti: konto 97501 v breme,  konto 9750 v dobro. Knjižbo shranimo.

11. Po končanem vnosu podatkov temeljnico shranimo in potrdimo.

V tem prispevku