Vnos prejetega računa za osnovno sredstvo - finančni najem (leasing)

Navodilo se nanaša na vnos prejetega računa za osnovno sredstvo v primeru finančnega najema, leasinga.

 1. V meniju Poslovanje > Prejeti računi > Nov vnesemo glavo prejetega računa enako kot za vse druge prejete račune.
 2. Na vrstici računa izberemo na spustnem seznamu odhodek, ki ima naslednje lastnosti:
  • Določen konto knjiženja 0270 ali 0470 (prehodni konto).
  • Izbrano ustrezno stopnjo DDV-ja.
  • Določeno povezavo na Osnovno sredstvo ali Nepremičnino.
  • Analitični konto obveznosti 97500 - Dolgoročni dolgovi iz finančnega najema.
   • Če ustreznega odhodka nimamo, ga dodamo s klikom na, oziroma uredimo obstoječega s klikom na .
 3. Program ponudi dodatno polje Osnovno sredstvo, kjer izberemo osnovno sredstvo, v kolikor smo ga predhodno že vnesli.
  • Če osnovnega sredstva še nismo vnesli, kliknemo naza vnos novega osnovnega sredstva v register. Program odpre okno za vnos osnovnega sredstva:
 4. Na prejetem računu preverimo Znesek osnove izbranega odhodka in DDV.
 5. Pri polju Prenos v uporabo izberemo: 
  • Takoj v uporabo ali 
  • Ne gre takoj v uporabo.
 6. Kliknemo Shrani vrstico.
 7. Račun potrdimo.  

Ureditev temeljnice

Po potrditvi računa program pripravi temeljnico.

8. Izberemo temeljnico in kliknemo na Uredi.

9. Dodamo knjižbo za obresti: konto 97501 v breme,  konto 9750 v dobro. Knjižbo shranimo.

10. Po končanem vnosu podatkov temeljnico shranimo in potrdimo.

V tem prispevku