Vnos prejetega računa za osnovno sredstvo - finančni najem (leasing)

Navodilo se nanaša na vnos prejetega računa za osnovno sredstvo v primeru finančnega najema, leasinga.

 1. V meniju Poslovanje > Prejeti računi > Nov vnesemo glavo prejetega računa enako kot za vse druge prejete račune.
 2. Na vrstici računa dodamo odhodek z naslednjimi nastavitvami:
  • Vrsta odhodka > osnovno sredstvo ali nepremičnina.
  • Program ponudi dodatno polje Osnovno sredstvo za povezavo z osnovnim sredstvom ali nepremičnino.
   • Če imamo osnovno sredstvo že vneseno v registru, ga izberemo iz seznama.
   • Če osnovnega sredstva še nimamo vnesenega, ga dodamo s klikom na . Program odpre okno za vnos osnovnega sredstva.
  • V polju Prenos v uporabo izberemo: 
   • Takoj v uporabo ali
   • Ne gre takoj v uporabo.
  • Določimo konto knjiženja 0270 - Nepremičnine v gradnji oziroma izdelavi ali 0470 - Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva v gradnji oziroma izdelavi (prehodni konto).
  • Izberemo ustrezno stopnjo DDV-ja.
  • Preverimo znesek osnove in DDV.
  • V zavihku Ostali podatki, pri polju Konto obveznosti izberemo na spustnem seznamu analitični konto 97500 - Dolgoročni dolgovi iz finančnega najema.
  • Odhodek shranimo.
 3. Račun potrdimo.  

Ureditev temeljnice

Po potrditvi računa program pripravi temeljnico.

4. Izberemo temeljnico in kliknemo na Uredi.

5. Dodamo knjižbo za obresti: konto 97501 v breme, konto 9750 v dobro ter knjižbi shranimo.

6. Po končanem vnosu podatkov temeljnico shranimo in potrdimo.

V tem prispevku