Ročno številčenje izdanih računov

Po novem lahko ročno številčimo izdane račune. Ta vrsta številčenja je namenjena vnosu izdanih računov za potrebe knjiženja računovodskih servisov, ki vnašajo račune v program preko dvostavnega knjigovodstva, kar je veliko zamudneje. Ravno tako je namenjeno knjiženju že izdanih računov, ki se vodijo v drugem sistemu. 

Pri ročnem številčenju Minimax ne pripravi PDF dokumenta izdanega računa ali e-računa, temveč le temeljnico v dvostavnem knjigovodstvu. Program zaporedja številk ne preverja in ne predlaga. Zato lahko vrivamo in brišemo te račune. 

Ročni vnos številčenja ni mogoč pri POS računih.

Več o ročnem številčenju izdanih računov lahko preberete tukaj.

V tem prispevku