Urna postavka refundiranega nadomestila plače nižjega od 60% minimalne plače

V primeru obračuna refundiranega nadomestila plače, nižjega od 60% minimalne plače, urne postavke ni potrebno več ročno urejati. Po novem program samodejno izračuna minimalno urno postavko refundiranega nadomestila plače.

Program izračuna urno postavko iz podatkov osnove za refundacijo, ki smo jih vnesli v Šifrant > Delavci, v zavihek Ostali podatki delavca > Osnove za refundacijo. Pri obračunu preveri predpisano spodnjo mejo nadomestila. Če je višina nadomestila nižja od 60% veljavne minimalne plače, program na obračunu plače samodejno izračuna minimalno urno postavko refundiranega nadomestila plače (spodnji limit). 

Da je program samodejno izračunal urno postavko refundiranega nadomestila plače, vidimo na pogledu obračuna. Na obračunu plače je informacija, da je urna postavka refundiranega nadomestila enaka spodnjemu limitu in koliko znaša izvorna urno postavka za refundacijo (urna postavka izračunana iz vnesenih podatkov osnove za refundacijo delavca). Spremenjen znesek refundiranega nadomestila plače program upošteva tudi pri pripravi zahtevka za refundacijo.  Več o obračunu refundacije preberite tukaj.

V tem prispevku