Zaključek poslovnega leta sredi leta zaradi zaprtja dejavnosti

V programu lahko zaradi zaprtja dejavnosti zaključimo poslovno leto tudi sredi leta.

Kot pri običajnem zaključevanju poslovnega leta, moramo tudi v tem primeru najprej preveriti in poknjižiti vse poslovne dogodke, urediti in potrditi morebitne osnutke temeljnic, potrditi obračune DDV, izvesti zaključni obračun amortizacije, narediti inventuro v zalogah.

Nato v meniju Nastavitve > Organizacija vnesemo datum zaključka poslovanja (zaprtja podjetja).

Zaključek poslovnega leta izvedemo v meniju Knjigovodstvo > Letne obdelave, kjer kliknemo na leto, ki ga zaključujemo in izvedemo vse korake letnih obdelav. Na zadnjem koraku obdelav kliknemo na Zaključi poslovanje organizacije. Program zaključi poslovno leto in ne pripravi otvoritvene temeljnice v naslednjem letu. Posledično ni mogoč vnos podatkov, ker organizacija nima odprtega poslovnega leta.

Več o zaključevanju poslovanja med letom preberite tukaj.

V tem prispevku