Prikaz informacij artikla pri prometu zalog

Pri vnosu prometa zalog so na spustnem seznamu prikazani artikli z dodatnimi podatki.

Pri vnosu prometa v meniju Poslovanje > Zaloge se ob kliku na polje Artikel prikaže spustni seznam z artikli, ki jih imamo na zalogi. Na njem so poleg šifre in naziva artikla navedeni tudi dodatni podatki: 

  • količina artikla, ki jo imamo na zalogi,
  • merska enota (če jo imamo vneseno v meni Šifranti > Artikli) in
  • cena (samo ob izbiri skladišča, v katerem se vodijo zalog po prodajni vrednosti > maloprodajno skladišče).

Na enak način deluje spustni seznam v meniju Knjigovodstvo > Knjiženje izdanih računov in iztržkov. Pri knjiženju izdanega računa oziroma iztržka, pri razdelku Trgovina na drobno, se pri dodajanju artikla na vrstico izpišejo dodatni podatki.


V tem prispevku