Vnos delovnega naloga

 1. V meniju Poslovanje izberemo Delovni nalogi.
 2. Kliknemo Nov > vnosno okno delovnega naloga je razdeljeno na dva dela:
  • glavo, kjer so splošni podatki o naročilu (datumi, kupec, veza) in
  • vrstice, ki vsebujejo podatke o posameznih artiklih, količinah in ceni.

Vnos glave delovnega naloga

 1. Vrsta: če smo ob aktivaciji določili več namenov uporabe delovnih nalogov, izberemo želeno vrsto (ta vpliva na izbiro tipa artikla pri vnosih).
 2. Številka: podatek program vpiše samodejno v okviru leta, ki je določeno z datumom in je ne moremo spreminjati.
 3. Datum: vnesemo datum naloga.
 4. Rok: vnesemo datum predvidene izvedbe.
 5. Stranka: izberemo jo na spustnem seznamu.
  • Podatke o stranki lahko spreminjamo s klikom na .
  • Če stranke ne najdemo na spustnem seznamu, lahko novo stranko vnesemo s klikom na .
 6. Analitika: ni obvezen podatek, izberemo jo na spustnem seznamu.  
  • Podatke o analitiki lahko spreminjamo s klikom na .
  • Novo analitiko vnesemo s klikom na .
 7. Veza: ni obvezen podatek, vnesemo poljuben podatek.
 8. Naziv naloga: podatek bo izpisan na dokumentu.

Vnos vrstic delovnega naloga

 1. Če imamo v Šifranti > Skladišča odprtih več skladišč, program ponudi polje za izbiro ustreznega Skladišča.
  • Program samodejno predlaga skladišče iz zadnjega delovnega naloga. 
 2. Artikel izberemo na spustnem seznamu
  • S klikom na lahko urejamo nastavitve izbranega artikla.
  • Če artikla ne najdemo na spustnem seznamu, ga lahko dodamo s klikom na .
 3. Vnesemo količino.
 4. Vpišemo lastno ceno.
 5. Program predlaga % odvisnih stroškov glede na prodajno ceno, ki jo prepiše iz menija Šifrant > Artikli.
 6. Če smo v nastavitvah organizacije in na artiklu določili vnos serij, program prikaže dodatno polje za vnos serije.
 7. Opis: vnesemo besedilo, ki bo izpisano na delovnem nalogu.
 8. Če ima izbran artikel v nastavitvah določen Tip artikla > Izdelek ali Polizdelek, lahko na vnosu delovnega naloga dodajamo sestavnico.
  • Izberemo skladišče, v katerem imamo zalogo materiala.
  • Na spustnem seznamu izberemo artikle (material), iz katerih je izdelek sestavljen. 
   • Če želimo preveriti koliko materiala imamo v izbranem skladišču na zalogi, vnesemo znak #. Program prikaže na spustnem seznamu ves material in število kosov, ki jih imamo na zalogi.
   • Če želimo preveriti koliko točno določenega materiala imamo na zalogi, vnesemo znak in koren šifre ali naziva artikla. Program prikaže na spustnem seznamu iskan material in število kosov, ki jih imamo na zalogi.
  • V polje Normativ vpišemo številko kosov, ki jih potrebujemo za izdelavo.
  • Program predlaga nabavno ceno
  • Če vpišemo morebiten % stroškov, program samodejno izračuna lastno ceno. Če pa višemo lastno ceno, program samodejno izračuna % stroškov.
  • Program glede na količino končnega artikla samodejno izračuna skupno količino materiala, potrebnega za izdelavo končnega izdelka.
  • Artikel dodamo na sestavnico s klikom na .
 9. Po vnosu podatkov kliknemo. Program doda artikel na vrstico delovnega naloga.
 10. Po enakem postopku vnesemo različne artikle na istem delovnem nalogu.
 11. Posamezno vrstico delovnega naloga lahko:
  • popravimo s klikom na ikono ,  
  • brišemo s klikom na ikono .
 12. Po končanem vnosu podatkov lahko z gumbi v orodni vrstici:
  • Opustimo vnos delovnega naloga (gumb Opusti) > v tem primeru bodo izgubljene vse spremembe na delovnem nalogu.
  • Shranimo delovni nalog (gumb Shrani) > uporabimo ga v primeru, ko vnos delovnega naloga še ni dokončen. Program bo pripravil osnutek delovnega naloga, ki ga lahko urejamo. Osnutek delovnega naloga ima isto številko, kot jo bo imel potrjeni nalog.
  • Shranimo in nadaljujemo z vnosom novega delovnega naloga (gumb Shrani in nov) >  program bo pripravil osnutek delovnega naloga in odprl okno za vnos novega delovnega naloga. 
  • Potrdimo delovno nalog (gumb Potrdi) > delovni nalog dobi status Potrjeno. Program v polje Potrjen vpiše datum potrditve delovnega naloga.

Zavihek Predogled

 1. V zavihku Predogled lahko urejamo obstoječ izpis delovnega naloga.
 2. S klikom na + Nov izpis pripravimo nov izpis delovnega naloga.
 3. Pri izpisu delovnega naloga urejamo:
  • Splošne nastavitve.
  • Glavo listine.
  • Naslov.
  • Dodatne opise/klavzule.
  • Podpis.
  • Nogo listine.
  • Terminologijo in prevajanje.
  • Ostale nastavitve.

 O urejanju nastavitev izpisov lahko preberete v nastavitve izpisov - splošne nastavitve.

Ostale nastavitve

V zavihku Ostale nastavitve urejamo dodatne nastavitve za izpis delovnega naloga. Posamezno nastavitev vključimo tako, da damo kljukico pri nastavitvi:

 • Izpis lastne cene - na izpisu delovnega naloga je izpisana lastna cena artikla.
 • Izpis naslova Minimax - zapis Minimax je izpisan na dnu dokumenta. 

Zavihek Opomba

V zavihku Opomba vpišemo želeno besedilo. Opomba je namenjena notranji uporabi in ni prikazana na izpisu delovnega naloga.

Pogled delovnega naloga

1. Na pogledu osnutka delovnega naloga so prikazani naslednji gumbi:

 • Nov: Vnos novega delovnega naloga.
 • Uredi: Urejanje oziroma popravljanje podatkov delovnega naloga, vnos in brisanje vrstic.
 • Briši: Brisanje vseh podatkov naloga.
 • Natisni: Tiskanje delovnega naloga.
 • Pošlji po e-pošti: Delovni nalog pošljemo po elektronski pošti.
 • Potrdi: Delovni nalog potrdimo. Program zapiše sistemski datum potrditve. Delovni nalog dobi status Potrjeno.
 • Kopiraj > V delovni nalog: Kopiranje celotne vsebine naloga v nov delovni nalog.

2. Na pogledu potrjenega delovnega naloga so prikazani še gumbi:

 • Prekliči potrditev: Preklic potrditve za ponovno urejanje delovnega naloga. Delovni nalog dobi status Osnutek.
 • Zaključi: Delovni nalog zaključimo. Program zapiše sistemski datum zaključka. Delovni nalog dobi status Zaključeno.
 • Razveljavi: Delovni nalog razveljavimo. Program zapiše sistemski datum razveljavitve. Delovni nalog dobi status Razveljavljeno.
 • Kopiraj > V prejem: Program kopira izdelke oziroma polizdelke iz delovnega naloga v Prejem iz proizvodnje (poveča zalogo izdelkov).
 • Kopiraj > V izdajo: Program kopira porabo po sestavnici iz delovnega naloga v Izdajo v proizvodnjo (zmanjša zalogo materiala).
 • Kopiraj > V računKopiranje celotne vsebine delovnega naloga v izdan račun. Program pripravi osnutek izdanega računa, ki ga lahko po potrebi popravimo. 
 • Kopiraj > V predračun: Kopiranje celotne vsebine delovnega naloga v predračun. Program pripravi osnutek predračuna, ki ga lahko po potrebi popravimo.
V tem prispevku