Uvoz datoteke z bančnimi izpiski

Navodilo velja za uvoz datoteke bančnih izpiskov. 

Bančne izpiske lahko uvažamo iz namizja računalnika ali iz nabiralnika.

Uvoz datoteke z bančnimi izpiski iz namizja računalnika 

 1. V meniju Banka izberemo Bančni izpiski.
 2. Izberemo Uvoz izpiskov
  • Izpiske lahko uvažamo samo v podatkovnem standardu ISO SEPA XML.   
 3. Kliknemo na Dodaj datoteko k izpiskom.
 4. Poiščemo datoteko z izpiski, ki smo jo izvozili iz bančnega programa in kliknemo na Odpri.
 5.  Na seznamu je prikazanih toliko izpiskov, kot smo jih označili.
 6. Izpiske uvozimo s klikom na Uvozi izbrane izpiske.
 7. Program prikaže osnutki izpiskov na seznamu bančnih izpiskov in jih lahko uredimo.

Uvoz datoteke z bančnimi izpiski iz Nabiralnika

 1.  V meniju Banka izberemo Bančni izpiski.
 2. Izberemo Nabiralnik.
  • Izpiske lahko uvažamo samo v podatkovnem standardu ISO SEPA XML.   
 3. Dodamo kljukico pri datoteki bančnega izpiska, ki jo želimo uvoziti.
 4. Izberemo zavihek Obdelaj datoteke.
 5. Kliknemo na Uvozi v bančne izpiske.
 6. Program prikaže na seznam toliko osnutkov izpiskov, kolikor smo jih označili v Nabiralniku. Osnutke nato uredimo.

Ob uvozu izpiska program poleg strukture preveri tudi ali takšen izpisek že obstaja v programu po številki, datumu in transakcijskem računu. V kolikor obstaja, javi opozorilo in izpiska ne uvozi.

V tem prispevku