Uvoz datoteke z bančnimi izpiski

Navodilo velja za uvoz datoteke bančnih izpiskov. 

Bančne izpiske lahko uvažamo iz namizja računalnika ali iz nabiralnika.

Uvoz datoteke z bančnimi izpiski iz namizja računalnika 

 1. V meniju Banka izberemo Bančni izpiski.
 2. V opravilni vrstici izberemo zavihek Uvoz izpiskov
  • Izpiske lahko uvažamo samo v podatkovnem standardu ISO SEPA XML.   
 3. Kliknemo na Dodaj datoteko k izpiskom.
 4. Poiščemo datoteko z izpiski, ki smo jo izvozili iz bančnega programa in kliknemo na Odpri.
 5. Na seznamu je prikazanih toliko izpiskov, kot smo jih označili.
 6. Izpiske uvozimo s klikom na Uvozi izbrane izpiske.
 7. Program prikaže na preglednici bančnih izpiskov osnutke izpiskov, ki jih lahko uredimo.

Uvoz datoteke z bančnimi izpiski iz Nabiralnika

 1. V meniju Banka izberemo Bančni izpiski.
 2. V opravilni vrstici izberemo zavihek Nabiralnik.
  • Izpiske lahko uvažamo samo v podatkovnem standardu ISO SEPA XML.   
  • Če prejemamo v nabiralnik xml in pdf datoteko bančnega izpiska, ju lahko hkrati uvozimo (pomembno je, da sta datoteki združeni, na isti vrstic v nabiralniku).
 3. Dodamo kljukico pri datoteki bančnega izpiska, ki jo želimo uvoziti.
 4. Izberemo zavihek Obdelaj datoteke.
 5. Kliknemo na Uvozi v bančne izpiske.
 6. Program prikaže na preglednici toliko osnutkov bančnih izpiskov, kolikor smo jih označili v Nabiralniku. Osnutke nato uredimo.

Kaj program pripravi?

Ob uvozu izpiska program poleg strukture preveri tudi ali takšen izpisek že obstaja v programu po številki, datumu in transakcijskem računu. 

 • Če je struktura datoteke pravilna in izpisek še ni vnesen v programu, ga program uvozi in doda osnutek izpiska na preglednico bančnih izpiskov.
 • Če izpisek že obstaja, program javi opozorilo in izpiska ne uvozi.
 • Če so v datoteki izpiska neustrezni elementi ali pomanjkljivi podatki, program izpiska ne uvozi, temveč izpiše opozorilo, da je ob uvozu prišlo do napake. S klikom na validacijo program odpre okno s podrobnejšim opisom napake.
V tem prispevku