Uvoz datoteke z bančnimi izpiski

Uvoz datoteke z bančnimi izpiski iz namizja računalnika 

1. V meniju Banka izberemo Bančni izpiski.

2. Izberemo Uvoz

Izpiske lahko uvažamo samo v podatkovnem standardu ISO SEPA XML.   

3. Kliknemo na Prebrskaj in poiščemo datoteko z izpiski, ki smo jo pripravili v bančnem programu in

4. nato kliknemo Uvoz izpiska.

5. Na seznam prikaže toliko izpiskov, kolikor smo jih označili v bančnem programu in shranili v datoteko.

6. S klikom na Uvoz - uvozimo osnutke izpiskov (opis na gumbu je odvisen od vrste datoteke).

7. Osnutki izpiskov se prikažejo na seznamu bančnih izpiskov in jih lahko uredimo.

 

Uvoz datoteke z bančnimi izpiski iz Nabiralnika

 1. V meniju Banka izberemo Bančni izpiski.

2. Izberemo Nabiralnik.

 Izpiske lahko uvažamo samo v podatkovnem standardu ISO SEPA XML.   

3. Označimo Datoteko za uvoz ter kliknemo na Uvozi v bančne izpiske.

4. Na seznam prikaže toliko osnutkov izpiskov, kolikor smo jih označili v Nabiralniku  in jih nato uredimo.

V tem prispevku