Začetek dela s plačilnimi nalogi

V meniju Banka > Plačilni nalogi so zbrani vsi nalogi, ki jih program avtomatično pripravi na podlagi:

  •  vnosa prejetih računov, 
  • obračuna plač in drugih osebnih prejemkov ter 
  • obračuna DDV.

Plačilne naloge lahko vnašamo tudi ročno.

Različne možnosti pri plačilnih nalogih

V meniju Banka > Plačilni nalogi lahko:

V tem prispevku