Začetek dela s plačilnimi nalogi

V meniju Banka > Plačilni nalogi so zbrani vsi nalogi, ki jih program avtomatično pripravi na podlagi:

 •  vnosa prejetih računov, 
 • obračuna plač in drugih osebnih prejemkov ter 
 • obračuna DDV.

Plačilne naloge lahko vnašamo tudi sami.


Različne možnosti pri plačilnih nalogih

V meniju Banka > Plačilni nalogi lahko:

 • vnašamo plačilne naloge,
 • izdelamo naloge za plačilo obveznosti do delavcev, 
 • urejamo pripravljene naloge,
 • združimo naloge, ki imajo enak TRR prejemnika,
 • pripravimo datoteke za prenos nalogov v spletno banko,  
 • tiskamo naloge na obrazec UPN QR,
 • v arhivu pregledujemo opravljena plačila in
 • brišemo naloge.


Osnovni ukazi

 • Nov– vnesemo nov plačilni nalog.
 • Arhiv plačilni nalogov – program plačilne naloge, ki jih izvozimo v datoteko za prenos v spletno banko in plačilne naloge, ki jih natisnemo, prenese v arhiv plačilnih nalogov. 
 • Obveznost do delavca – če imamo na kontu knjižbe, ki so vezane na delavca, in obstaja nek saldo, lahko izdelamo naloge za plačilo teh obveznosti delavcu.
 • Brisanje nalogov – program izbrane plačilne naloge pobriše dokončno.
 • Združi naloge z enakim TRR – program pripravi zbirni nalog za izbrane plačilne naloge, ki imajo enak bančni račun.
 • Izvoz v banko – program izbrane plačilne naloge shrani v datoteko, ki jo uvozimo v spletno banko.
 • Tiskanje – izbrane plačilne naloge natisnemo na obrazec UPN QR.
 • Izberi vse – program označi vse plačilne naloge. Označene naloge lahko brišemo, združujemo, pripravimo datoteko za prenos v spletno banko in tiskamo. Pod preglednico je seštevek označenih plačilnih nalogov.
 • Opusti vse – odznačimo izbrane plačilne naloge.
V tem prispevku