Stranke ne prikaže na spustnem seznamu

Stranko imamo vneseno v šifrantu, pri vnosu dokumenta pa je na spustnem seznamu ne prikaže.

V Šifrantu > Stranke preverimo ali imamo pri izbrani stranki dodano kljukico v polju Uporaba. Ta nastavitev vpliva na prikaz stranke v spustnih seznamih pri vnosu dokumentov. 

V tem prispevku