Vrstice izpiska – plačila izdanih in prejetih računov

Samodejno zapiranje postavk na bančnem izpisku

Pi uvozu bančnih izpiskov program preverja:

 1. sklic in točen znesek,
 2. stranko in sklic (znesek ni treba da je točen),
 3. stranko in točen znesek.

V kolikor najde vsaj eno ujemanje, postavko na bančnem izpisku samodejno zapre.

Ročno zapiranje postavk na bančnem izpisku

Plačila računov po bančnem izpisku lahko knjižimo na tri načine:

 1. Zapiranje preko sklica računa.
 2. Zapiranje preko stranke in polja Zapira račun.
 3. Knjiženje na konto in ročno zapiranje v dvostavnem knjigovodstvu.

Pri zapiranju preko »iskanja sklica« ali polja »Zapira račun« se po potrditvi bančnega izpiska avtomatično zaprejo tudi postavke v saldakontih.
Pri knjiženju na konto terjatve oziroma obveznosti brez povezave na odprto postavko pa je potrebno postavke ročno zapirati v knjižbah dvostavnega knjigovodstva.

Zapiranje preko sklica računa

 1. Iskanje računa po sklicu: Če poznamo številko računa, jo lahko vpišemo (za izdane račune številka računa, za prejete račune pa originalna številka dobaviteljevega računa ali številka računa).
 2. Ko račun izberemo na seznamu, se vpiše stranka, konto, analitika (če je bila določena pri knjižbi terjatve oziroma obveznosti) in delavec (če je bil knjižen pri knjižbi terjatve oziroma obveznosti).
  Teh podatkov ne moremo spreminjati.
 3. Predlaga se tudi znesek plačila, ki ga lahko po potrebi popravimo.
 4. Kliknemo Dodaj na izpisek.
 5. Gumb Opusti zanemari vnos zadnje postavke, ki še ni bila dodana na vrstico izpiska in izprazni polja za vnos nove postavke.

Zapiranje preko stranke in polja Zapira račun

V primeru, da sklica ne poznamo:

 1. Najprej poiščemo stranko (polje Prejemnik/Nalogodajalec).
 2. Nato pa v polju Zapira račun poiščemo ustrezno odprto postavko te stranke.
 3. Program dopolni konto za zapiranje in predlaga znesek iz odprte postavke, ki ga lahko po potrebi popravimo.
 4. Kliknemo Dodaj na izpisek.
 5. Gumb Opusti zanemari vnos zadnje postavke, ki še ni bila dodana na vrstico izpiska, in izprazni polja za vnos nove postavke.

Knjiženje na konto in ročno zapiranje v dvostavnem knjigovodstvu

 1. Izberemo Prejemnika/Nalogodajalca.
 2. Če poznamo konto, ga vpišemo v polje Konto.
 3. Če ne poznamo točnega konta ali pa iščemo po vrsti plačila, ga poiščemo v polju Iskanje konta ali vrste plačila. Podatek se po izbiri prenese v polje konto.
 4. S klikom na gumb Knjižbe lahko pregledamo knjižbe na izbranem kontu, ne da nam bi bilo treba zapuščati bančni izpisek.
 5. Vpišemo Znesek v BREME ali DOBRO.
 6. Vnesemo opis, če je potreben.
 7. Kliknemo Dodaj na izpisek.
 8. Gumb Opusti zanemari vnos zadnje postavke, ki še ni bila dodana na vrstico izpiska in izprazni polja za vnos nove postavke.
V tem prispevku