Poslovodenje (drugi osebni prejemki)

Navodilo velja za primer obračuna za poslovodenje prek drugih osebnih prejemkov.

Nastavitve delavca

Najprej v meniju Šifranti > Delavci vnesemo delavca kateremu želimo obračunati poslovodenje.

 1. Kliknemo Nov.
 2. Na zavihku Osnovni podatki vpišemo:
  • ime in priimek,
  • datum rojstva,
  • spol,
  • EMŠO,
  • davčno številko,
  • šifro,
  • morebitne opombe.
 3. Vnesemo spremenljive podatke:
  • naslov,
  • pošto,
  • državo prebivanja,
  • državo rezidenstva in
  • po potrebi analitiko.
 4. Vnesemo bančni račun delavca.
 5. Na zavihku Podatki za osebne prejemke v polju Vrsta zaposlitve izberemo Zaposlen drugod.
 6. Vnos shranimo.

Obračun poslovodenja

Nato pripravimo obračun poslovodenja.

 1. V meniju Plače > Obračun DOP kliknemo Nov.
 2. V polju Vrsta obračuna izbiramo med:
  • Poslovodenje
  • Poslovodenje - zavarovani po 18. členu ZPIZ - 2.
   • Za izplačila od vključno 1. 2. 2024 dalje je osnova za plačilo prispevkov za zavarovance iz 18. člena ZPIZ-2 vsako posamezno plačilo za opravljeno delo oziroma storitev, prejeto na podlagi drugega pravnega razmerja, zmanjšan za normirane stroške v višini 10% dohodka.
 3. Naziv obračuna program samodejno predlaga, lahko ga poljubno uredimo.
 4. V polju vrsta dohodka - izberemo ustrezno vrsto dohodka.
 5. Vnesemo datum obračuna in datum izplačila.
 6. Na zavihku Ostali podatki preverimo predlagane nastavitve in jih po potrebi uredimo.
 7. Kliknemo Shrani in nato Naprej.
 8. Na drugem koraku kliknemo Dodaj delavca:
  • izberemo delavca,
  • Izberemo Način izračuna (bruto ali neto).
  • Vnesemo znesek.
   • Če je označen bruto način izračuna,  program od vpisanega zneska odšteje vse davke in prispevke. 
   • Če je označen neto način izračuna, program izvede obračun na bruto osnovo.
  • V polju Analitika: izberemo analitiko.
  • Lahko obračunamo tudi Povračila: kjer poljubno vnesemo zneske za: stroške službene poti (B06), stroške službene poti -Prevoz (B06a), stroške službene poti -Prenočišče (B06b), Prehrano (B04) in Prevoz (B05).
  • in Bonitete za Nastanitev (B015), Zavarovalne premije (B016) in Drugo (B017). Kako pravilno vnesemo boniteto na delavcu lahko preverite tukaj.
 9. Če smo za delavca že pripravljali obračun poslovodenja, kliknemo Prenesi iz prejšnjega obračuna.
 10. S klikom na Shrani vnos shranimo.
 11. Kliknemo Naprej in Zaključi obračun.

Kaj program pripravi?

Program pripravi:

 • temeljnico,
 • obračunske liste za posamezne delavce in skupni obračunski list,
 • REK obrazec z možnostjo oddaje na spletni portal eDavki,
 • rekapitulacijo,
 • plačilne naloge za: poslovodenje, akontacijo dohodnine, prispevke za PIZ in prispevke za zdravstvo.
V tem prispevku