Bremepis

Bremepis izstavimo kupcu v primeru, ko želimo naknadno popraviti določen račun za dobavo blaga ali storitev, ker je bila ugotovljena napaka (npr. pomotoma je bila poslana prevelika količina blaga ali je bila storitev zaračunana v manjšem znesku itd.). Z bremepisom torej popravljamo vrednosti na izdanem računu tako, da se skupna vrednost za plačilo poveča.

  1. V meniju Poslovanje > Izdani računi.
  2. Izberemo Nov.
  3. Vnesemo glavo računa.
    • Priporočamo, da v polju Osnova za račun vpišemo številka izdanega računa, na katerega se bremepis nanaša.
  4. Na vrstici izberemo artikel in vnesemo znesek, ki smo ga kupcu premalo zaračunali.
  5. Vrstico shranimo.
  6. V zavihku Predogled izberemo ali na novo vnesemo ustrezno vrsto izpisa izdanega računa.
  7. v polju Naziv listine vpišemo Bremepis.
  8. Bremepis shranimo in potrdimo s klikom na Izstavi.
V tem prispevku