Kako naknadno popravimo naslov kupca na izdanem računu?

Navodilo velja v primeru, ko smo izdali  račun kupcu, nato pa naknadno popravili podatke o naslovu kupca, vendar na računu  še vedno izpisan stari naslov.


Podatke o kupcu smo uredili v Šifrantu  > stranke.

1. Če je bil račun izstavljen pred spremembo podatkov na stranki, račun prekličemo s klikom na Prekliči izstavitev.

2. Nato kliknemo Uredi.

3. Na zavihku Naslovnik/Prejemnik preverimo, če je zapisan popravljen naslov. Sicer ga ročno uredimo.

4. Račun ponovno izstavimo > Izstavi in Natisni.

V tem prispevku