Prejeti račun plačan s plačilno kartico

Pri računih plačanih s plačilno kartico določimo način plačila z drugim računom in račun za stroške povežemo z računom od banke za porabo po plačilni kartici. S to povezavo račun poleg svoje številke nosi (zaradi lažje evidence) tudi številko računa od banke.

Knjiženje računa, ki je bil plačan s plačilno kartico

 1. V meniju Poslovanje > Prejeti računi > Nov vnesemo glavo prejetega računa dobavitelja enako kot za vse druge prejete račune.
 2. V polju Plačilo izberemo Z drugim računom.
 3. Program ponudi dodatno polje Z računom, ki ga pustimo prazno. Na tem koraku ne izbiramo računa.
 4. Dodoma odhodek prejetega računa, vnesemo znesek osnove in DDV ter druge potrebne podatke.
 5. Vnos podatkov shranimo in račun potrdimo.

Knjiženje zbirnega računa banke za plačila s plačilno kartico

 1. V meniju Poslovanje > Prejeti računi > Nov vnesemo glavo prejetega računa banke enako kot za vse druge prejete račune.
 2. Pri polju Plačilo izberemo Ni plačilnega naloga. 
 3. Na vrstico dodamo odhodek, ki ima naslednje lastnosti:
  • Vrsto odhodka > Prejet račun.
  • Program ponudi dodatno polje Prejet račun. Na spustnem seznamu izberemo predhodno vnesen prejeti račun, ki smo ga plačali s plačilno kartico.
  • Konto 1652 - Terjatve za plačila računov s kartico (avtomatični konto).
  • Stopnjo DDV > Neobdavčeno.
 4. Za vsak račun, ki je plačan s plačilno kartico in je v zbirnem računu banke, vnesemo svoj odhodek z vrsto dohodka prejet račun, kontom 1652 in stopnjo DDV neobdavčeno. 
 5. Ko dodamo vse odhodke, ki se navezujejo na plačilo z drugim računom, račun potrdimo.

Pregled računov, ki so plačani s plačilno kartico 

 1. V meniju Poslovanje > Prejeti računi,
 2. izberemo Napredno iskanje in označimo polje Plačano z drugim računom.  
 3. S klikom na Najdi program prikaže seznam vseh računov, ki so plačani z drugim računom (plačilno kartico). 

Primer: 
V našem primeru imamo račun od banke številka 2023-38 in dva računa za stroške 2023-39 in 2023-37, ki sta plačana s plačilno kartico in zato povezana z računom od banke (način plačila > plačano z drugim računom).

V tem prispevku