Prejeti račun plačan s plačilno kartico

Pri računih plačanih s plačilno kartico označimo način plačila z drugim računom in račun za stroške povežemo z računom od banke za porabo po plačilni kartici. S to povezavo račun poleg svoje številke nosi, zaradi lažje evidence, tudi številko računa od banke.

Knjiženje računa, ki je bil plačan s plačilno kartico

 1. V meniju Poslovanje > Prejeti računi > Nov vnesemo glavo prejetega računa dobavitelja enako kot za vse druge prejete račune.
 2. v polju Plačilo > izberemo Z drugim računom.
 3. Program ponudi dodatno polje Z računom, ki ga pustimo prazno. Na tem koraku ne izbiramo računa.
 4. Vnesemo odhodek prejetega računa, znesek osnove in DDV ter druge potrebne podatke.
 5. Po končanem vnosu vrstico shranimo in račun potrdimo.

Knjiženje zbirnega računa banke za plačila s plačilno kartico

 1. V meniju Poslovanje > Prejeti računi > Nov vnesemo glavo prejetega računa banke enako kot za vse druge prejete račune.
 2. v polju Plačilo > izberemo Ni plačilnega naloga. 
 3. Izberemo odhodek, ki ima naslednje lastnosti:
  • konto 1652 - Terjatve za plačila računov s kartico (avtomatični konto),
  • stopnjo DDV > Neobdavčeno,
  • povezavo na Prejet račun (zelo pomembno).
  • Če na seznamu ni ustreznega odhodka, ga lahko s klikom nadodamo v šifrant odhodkov.
 4. Ko dodamo odhodek na vrstico računa, program ponudi dodatno polje Prejet račun. Na spustnem seznamu izberemo predhodno vnesen prejeti račun, ki smo ga plačali s plačilno kartico.
 5. Za vsak račun, ki je plačan s plačilno kartico in je v zbirnem računu banke, vnesemo svoj odhodek s kontom 1652 in vrstico shranimo. 
 6. Ko dodamo vse odhodke, ki se navezujejo na plačilo z drugim računom, račun potrdimo.

Pregled računov, ki so plačani s plačilno kartico 

 1. V meniju Poslovanje > Prejeti računi,
 2. izberemo Napredno iskanje in označimo polje Plačano z drugim računom.  
 3. Program prikaže seznam vseh računov, ki so plačani z drugim računom (plačilno kartico). 

Primer: 
V našem primeru imamo račun od banke številka 2017-11 ter dva računa za stroške 2017-8 in 2017-9, ki sta plačana s plačilno kartico in zato povezana (način plačila) z računom od banke .

Dobila sta številki 2017-8/2017-11 in 2017-9/2017-11.

V tem prispevku