Stanje zalog

V navodilu je opisano kako preverimo stanje zalog artiklov, ki jih imamo na zalogi.

 1. V meniju Poslovanje > Zaloge izberemo zavihek Stanje zalog.
 2. Določimo datum na katerega želimo preveriti stanje zalog. 
 3. Pregled zalog lahko po želji omejimo s filtri:
  • Naziv artikla.
  • Šifra artikla.
  • Koda artikla.
  • Skladišče > če imamo v šifrant > skladišča vnesenih več skladišč, izberemo na spustnemu seznamu skladišče, v katerem želimo preveriti stanje zalog. 
  • Konto zaloge.
  • Stopnja DDV (če polje pustimo prazno bo program prikazal stanje zalog ne glede na stopnjo DDV, sicer pa lahko prikaz omejimo in izberemo splošno, znižano, posebno nižjo stopnjo DDV, oproščeno, neobdavčeno ali druge oprostitve).
  • Tip artikla (če polje pustimo prazno bo program prikazal stanje zalog za vse tipe artiklov, sicer pa lahko prikaz omejimo in izberemo tip artikla blago, izdelek ali material).
  • Vodenje zalog artikla (izbiramo lahko med vsi, samo količinsko, vrednostno in količinsko).
 4. Program na preglednici prikaže artikle, ki jih imamo na zalogi na izbran datum in glede na izbrane filtre. 
  • Na preglednici je prikazana šifra, koda in naziv artikla, količina in merska enota, cena, vrednost, vrednost RVC in prodajna cena, prodajna vrednost, vrednost DDV in prodajna cena z DDV ter prodajna vrednost z DDV.
  • Program izračuna skupno nabavno vrednost in skupno prodajno vrednost ter skupno prodajno vrednost z DDV.
  • S klikom na Podrobno preverimo stanje zaloge artikla v posameznem skladišču.
 5. Preglednico stanja zalog lahko:
  • s klikom na  natisnemo ali 
  • s klikom na  izvozimo v Excel preglednico.


V tem prispevku