Kako preverimo, če smo račun uspešno poslali po e-pošti?

E-poštna sporočila program pošilja preko Minimax strežnika, zato teh sporočil ne vidimo v svojem e-poštnem programu (Outlook), v mapi Poslano. Ravno tako ne prejmemo povratne informacije o nedospelem sporočilu Prejemniku.

  1. Ko iz programa pošljemo e-pošto (po kliku na Pošlji e-pošto), program izpiše obvestilo : sporočilo je bilo poslano. 
  2. Lahko preverimo tudi komu smo sporočilo poslali s ponovnim klikom na Pošlji po e-pošti znotraj izdanega računa.
  3. Ko smo račun poslali po e-pošti, na preglednici izdanih računov program prikaže ikono za poslano e-pošto.
V tem prispevku