Izdani e-računi

Program Minimax omogoča izdajo e-računov. 

Nastavitve stranke

Najprej uredimo nastavitve na stranki:

 1. V meniju Šifrant > Stranke na razdelku Poslovni podatki :
 2. izberemo opcijo v polju Izdajanje e-računov.
  • Za uvoz v banko.
  • Za uvoz v BizBox.
  • Za pošiljanje po e-pošti.
 3. Program prikaže polje Interna številka > vnesemo podatke. 
  • Gre za podatek, ki ga zahtevajo določeni prejemniki e-računov na podlagi katerega sortirajo dokument v ustrezno pisarno. Običajno so to proračunski uporabniki.
 4. v polju Verzija sloga program ponudi privzeti e-slog.

Vnos izdanega e-računa

Ko imamo urejene vse nastavitve znotraj menija šifranta stranke, vnesemo e-račun.

 1. V meniju > Poslovanje > Izdani računi > kliknemo Nov.
 2. Izpolnimo vsa obvezna polja izdanega računa.
 3. Pri e-računih izpolnimo tudi polja:
  • Osnova za račun,
  • Referenčni dokument in datum,
  • koda namena.
 4. Po zaključku vnosa račun potrdimo s klikom Izstavi.

Vnos podatka o interni številki, osnovi za račun, vrsti in datumu osnove ter kode namena je nujen s 1.1.2016. Brez vnosa omenjenega je oddaja računa onemogočena.

 • Pri izdelavi oziroma pošiljnaju izdanega e-računa program pripravi tri datoteke:
  • e-račun (xxxx-xx-e-racun.xml),
  • ovojnica e-računa (xxxx-xx.xml)
  • račun v formatu PDF (npr. xxxx-xx.pdf).

Pošiljanje izdanih e-računov

E-račun pošljemo prek gumba > Izdani e-računi.

1. Uvoz v BizBox

Če bomo pošiljali e-račune preko spletnega portala BizBox:

 1. Naprej uredimo registracijo v BizBox  in nastavitve za BizBox v programu.
 2. V meniju Šifrant > Stranke, pri izbrani stranki imamo določeno v polju > Izdajanje e-računov > Za uvoz v BizBox.
 3. Program ob vnosu izdanega računa pripravi e-račun z načinom prenosa BizBox .
 4. Z izbiro računa ter s klikom na Pošlji račune bo račun avtomatsko prenesen na omenjeni portal.
 5. Za uspešno prenesen račun, se bo znotraj polja status pojavila kljukica.
 6. Poleg obveznih priponk s klikom na zapis Priponke dodajamo še poljubne dokumente (skupna dovoljena velikost priponk je 1MB).
 7. Preberite tudi kako preverimo, če je bil e-račun uspešno poslan > tukaj.

2. Uvoz v bančni program

Če bomo pošiljali e-račune za uvoz v banko:

 1. V meniju Šifrant > Stranke, pri izbrani stranki imamo določeno v polju > Izdajanje e-računov > Za uvoz v banko.
 2. V meniju Poslovanje > Izdani računi  pripravimo nov račun za stranko in ga izstavimo.
 3. Nato kliknemo Izdani e-računi.
 4. V preglednici najdemo račune, ki še niso bili obdelani.
  • Na pregledu izdanih e-računov označimo e-račune, ki jih želimo pripraviti za pošiljanje. Označimo lahko posamezne račune ali pa odkljukamo zgornjo kljukico v stolpcu s čimer bodo označeni vsi neobdelani računi.
 5. Kliknemo Pošlji račune. 
  • Program pripravi datoteko ERacuni-(datum).zip, ki za vsak izdani e-račun vsebuje:
   • e-račun,
   • ovojnico e-računa,
   • izdani račun v formatu PDF.
  • Označene e-račune po pripravi datoteke program samodejno premakne med obdelane e-račune.
 6. Datoteko shranimo na računalnik in jo razpakiramo.
 7. E-račune uvozimo v bančni program.

Minimax omogoča pripravo in prejem računov po Halcom standardu in ZBS standardu.

V primeru sprememb na informacijskih sistemih posameznih bank, program Minimax ne zagotavlja oz. prevzema odgovornost za optimalno delovanje.

Seznam bank, ki podpirajo Halcom in ZBS standard

BIC Banke

Naziv banke

Pošiljanje e-Računov

  ABANSI2X 

 ABANKA VIPA d.d.

 Po Halcom standardu

  SBCESI2X 

 BANKA CELJE d.d.

 Po ZBS standardu

  BAKOSI2X 

 BANKA KOPER d.d.

 Po ZBS standardu

  BSLJSI2X 

 BANKA SLOVENIJE

 Po ZBS standardu

  KSPKSI22 

 BANKA SPARKASSE d.d.

 Po ZBS standardu

  BFKKSI22 

 BKS, Podružnica

 Po ZBS standardu

  HDELSI22 

 Delavska hranilnica d.d. Ljubljana

 Po ZBS standardu

  SZKBSI2X 

 DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d.

 Po ZBS standardu

  FCTBSI2X 

 FACTOR BANKA d.d.

 Po ZBS standardu

  GORESI2X 

 GORENJSKA BANKA d.d., KRANJ

 Po ZBS standardu

  HKVISI22 

 Hranilnica in posojilnica Vipava d.d.

 Po ZBS standardu

  HLONSI22 

 Hranilnica LON, d.d., Kranj

 Po ZBS standardu

  HAABSI22 

 HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.

 Po Halcom standardu

  KBMASI2X 

 NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.

 Po ZBS standardu

  LJBASI2X 

 NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d.

 Po Halcom standardu

  PBSLSI22 

 POŠTNA BANKA SLOVENIJE, d.d.

 Po ZBS standardu

  PROBSI2X 

 PROBANKA, d.d.

 Po ZBS standardu

  KREKSI22 

 RAIFFEISEN BANKA d.d.

 Po ZBS standardu

  SABRSI2X 

 Sberbank banka d.d.

 Po ZBS standardu

  SKBASI2X 

 SKB BANKA d.d. LJUBLJANA

 Po ZBS standardu

  BACXSI22 

 UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.

 Po Halcom standardu

  VSGKSI22 

 ZVEZA BANK, PODRUŽNICA LJUBLJANA

 Po ZBS standardu

3. Pošiljanje po e-pošti

Če bomo pošiljali e-račune po e-pošti:

 1. V meniju Šifrant >  Stranke, pri izbrani stranki imamo določeno v polju > Izdajanje e-računov > Za pošiljanje po e-pošti.
 2. V meniju Poslovanje > Izdani računi  pripravimo nov račun za izbrano stranko in ga izstavimo.

Imamo dve možnosti za pošiljanje po e-pošti:

 1. Na pogledu računa s klikom na Pošlji po e-pošti, posredujemo stranki račun. 
  • Program pripravi priponke:
   • e-račun,
   • ovojnico e-računa,
   • izdani račun v formatu PDF.
 2. Za množično pošiljanje e-računov (če imamo veliko strank oziroma veliko računov za isto stranko) pa uredimo  na sledeči način:
  • V meniju Poslovanje > Izdani računi > kliknemo Izdani e-računi.
  • Na preglednici e-računov označimo e-račune, katere bomo posli po e-pošti.
  • Kliknemo Pošlji račune.
  • Program odpre okno z vnosom vsebine e-pošte. Po želji lahko spremenimo vsebino tega in nato kliknemo Pošlji račune. Program bo vsebino e-pošte predlagal tudi pri naslednjem masovnem pošiljanju.
V tem prispevku