Podjetje je postalo zavezanec za DDV, kar smo v programu popravili. Na izpisu sprememba ni upoštevana.

Nastavitve izpisov dokumentov niso odvisne od sprememb v nastavitvah organizacije (sprememba statusa za DDV, spremembe sedeža organizacije, transakcijskih računov in podobno). V primeru sprememb je potrebno posodobiti podatke tako v nastavitvah organizacije in na izpisih dokumentov.

  1. V meniju Nastavitve > organizacije> Izpisi izberemo izpis pri katerem želimo spremeniti podatke.
  2. Podatke o podjetju (naslov, kontaktni podatki, številka TRR, ID za DDV in podobno) imamo običajno vpisano v glavi oziroma nogi dokumentov.
  3. Postavimo se v zavihku Glava listine oziroma Noga listine
  4. Podatke popravimo.
  5. Spremenjene podatke shranimo s klikom na Shrani.

 Podatke je potrebno urediti na vsakem izpisu posebej.

Kaj program pripravi?

Sprememba bo upoštevana na vseh novih dokumentih.

Če želimo, da bo sprememba upoštevana na že potrjenih dokumentih, jih prekličemo in znova potrdimo. 

V tem prispevku