Podjetje je postalo zavezanec za DDV, kar smo v programu popravili. Na izpisu sprememba ni upoštevana.

Nastavitve za izpise dokumentov niso odvisne od sprememb v nastavitvah organizacije (sprememba statusa za DDV, spremembe sedeža organizacije, transakcijskih računov in podobno).

V tem primeru popravimo podatke, ki jih program upošteva na izpisih dokumentov.


1. V meniju Nastavitve > Izpisi izberemo izpis pri katerem želimo spremeniti podatke.

2. Podatke o podjetju (naslov, kontaktni podatki, številka TRR, ID za DDV in podobno) imamo običajno vpisano v glavi oziroma nogi dokumentov.

3. Podatke uredimo v zavihku Glava listine oziroma Noga listine

Podatke je potrebno urediti na vsaki vrsti izpisa.

4. Spremenjene podatke shranimo s klikom na Shrani.

 

Kaj program pripravi?

Sprememba bo upoštevana na vseh novih dokumentih.

Če želimo, da bo sprememba upoštevana na že potrjenih dokumentih, jih prekličemo in znova potrdimo.

 

V tem prispevku