Napoteni (detaširani) delavci

Navodilo velja za obračun plače za napotene oz. detaširane delavce.

 • Delavec je napoteni delavec, kadar je zaposlen v eni državi članici, a ga njegov delodajalec začasno napoti opravljati delo v drugo državo članico.
 • Delavec, ki je napoten na delo v drugo državo, ostane zavarovan v državi osnovne zaposlitve, kar pomeni, da še naprej plačuje prispevke v sistem socialne varnosti v tej državi.

Nastavitve delavca

1. V meniju Šifrant > Delavci.

2. Izberemo delavca in kliknemo Uredi,

3. v zavihku > Podatki za osebne prejemke, 

4. v polju vrsta zaposlitve > izberemo Zaposleni delavec.

5.  Kliknemo Shrani.

Obračun plače za napotenega delavca

1. V meniju Plače > Obračun Plač > Nova plača,

2. Na drugem koraku obračuna plače pri delavcu,

3. najprej izberemo vrsto izplačila > redno delo - napoteni delavci ter vnesemo:

 • število ur (napotitve)
 • na enoto (vnesemo urno postavko rednega dela)

V primeru, da imamo za napotitev večji del ur znotraj enega meseca, bo program pri vnosu novega obračuna upošteval urno postavko rednega dela iz predhodnega obračuna za napotitev.

 • Odstotek (predlaga 100%, pustimo predlagano)
 • Datum Od in Datum Do > podatek je razviden na vrstici obračuna ter na plačilni listini.  (program upošteva podatke v analitičnem delu REK obrazca za napotenega delavca)

4. kliknemo Potrdi.

 

5. Pri vrsti izplačila Napoteni delavci - dodatek za delo v tujini:

 • določimo Redno delo - Napotitev (napotitev od - do v obsegu x ur),
 • ter vnesemo znesek dodatka, ki pripada delavcu .

Od dodatka se ne obračunajo prispevki iz in na plače in se obračuna dohodnina.

6. V primeru, ko je delavec napoten in imamo v mesecu obračuna praznik, oziroma ima delavec boleznino, pri izbrani vrsti izplačila določimo v polju Redno delo - napotitev:

 • ali je v okviru napotitve > program bo ure in znesek upošteval v REK obrazcu za napotenega.
 • oz. ni v okviru napotitve > Program bo ure in znesek upošteval v REK 1 obrazcu.

7. Uredimo vsa povračila, katera se nanašajo na obračun napotenega delavca.

Pri izbranih vrstah povračil določimo na polju Redno delo - napotitev:

 • ali je v okviru napotitve > program bo ure in znesek upošteval v REK obrazcu za napotenega.
 • oz. ni v okviru napotitve > Program bo ure in znesek upošteval v REK 1 obrazcu.

8. Vnose Potrdimo.

9. in obračun zaključimo.

Posebnosti obračuna plače v povezavi z napotenimi delavci

1. Pri obračun plače za napotene delavce v primeru posebnosti po 45.a členu ZDoh, na obrazcu REK1 - napoteni, program polni podatke v polje B20.

Več o napotitvi na čezmejno opravljanje dela po 45.a členu lahko preverite na tej povezavi.

2. Pri obračun plače za voznike v mednarodnem prometu vnesemo Povračila stroškov za napotene delavce. Na podlagi te izbire, program zapiše vrednosti v ustrezna polja na REK 1 obrazcu.

Kaj program pripravi?

Pri napotenih delavcih je vrsta dohodka na obrazcu REK-1 1091, ta se razlikuje od vrste dohodka pri plačah, zato program za delavce s tem dodatkom pripravi dodaten obrazec REK-1, poimenovan REK-1 napoteni delavci.

Pri obračunu plače za napotenega delavca program obrazca ZAP-M ne pripravi.

V primeru, da v okviru enega meseca obračunamo različne datume napotitev in rednega dela (obdobja od-do), program v analitični del REK-1 obrazca v polje M01 polni ločeno datume in ure.

Medtem, ko v polje M08 (Razlika do najnižje osnove za plačilo prispevkov) pa datumov ne polni ločeno. V tem primeru podatke ročno uredimo na eDavkih.

V tem prispevku