Napoteni (detaširani) delavci

Navodilo velja za obračun plače za napotene oz. detaširane delavce.

 • Delavec je napoteni delavec, kadar je zaposlen v eni državi članici, a ga njegov delodajalec začasno napoti opravljati delo v drugo državo članico.
 • Delavec, ki je napoten na delo v drugo državo, ostane zavarovan v državi osnovne zaposlitve, kar pomeni, da še naprej plačuje prispevke v sistem socialne varnosti v tej državi.

Nastavitve delavca

 1. V meniju Šifrant > Delavci izberemo delavca.
 2. V zavihku Podatki za osebne prejemke, v polju vrsta zaposlitve mora imeti izbrano Zaposleni delavec.

Obračun plače za napotenega delavca

 1. V meniju Plače > Obračun plač kliknemo Nova plača.
 2. Na drugem koraku obračuna plače izberemo delavca.
 3. Na obračunu plače delavca s klikom na v novem zavihku vnesemo novo obdobje
 4. Program odpre okno za nastavitev obračuna novega obdobja:
  • Datum > vnesemo obdobje napotitve znotraj meseca obračuna plače.
  • Označimo polje Napotitev na delo v tujino.
  • Vnesemo Zaporedno številko meseca napotitve.
  • Če uveljavljamo tudi ugodnosti iz mednarodnih pogodb glede plačila davka dodamo kljukico in vpišemo:
   • Odstotek dohodnine. 
    • Program v obdobju (zavihku) napotitve obračuna dohodnino po stopnji, ki je vpisana. 
    • Če vpišemo odstotek 0,00,  dohodnina obdobju (zavihku) napotitve ne bo obračunana.
   • Številko potrdila oziroma odločbe na podlagi katerega uveljavljamo ugodnost.
  • Kliknemo Potrdi.
 5. Program porazdeli obračunske vrstice glede na dve obdobji, na obdobje dela doma in na obdobje napotitve.
 6. Vsa izplačila, ki so v okviru napotitve, vnašamo v zavihku Napotitev.
  • Nastavitve obdobja napotitve lahko naknadno uredimo s klikom na .
  • Znotraj zavihka dodajamo obračunske vrstice in urejamo obračunske podatke kot pri običajnem obračunu plače
  • Program bo dodal izbrano izplačilo v zavihku napotitev in ga upošteval tudi na obračunu.
 7. Če je urna postavka delavca v obdobju napotitve drugačna, v zavihku Napotitev, odstranimo vrsto izplačila redno delo in dodamo novo obračunsko vrstico z vrsto izplačila Druga dela ter vpišemo:
  •  število enot (ur), 
  • urno postavko, 
  • odstotek, 
  • znesek in 
  • po želji opis.

Povračilo stroškov prehrane in prevoza med napotitvijo

8. V zavihku napotitev, odstranimo vrsto izplačila Povračilo stroškov do uredbe vlade - prevoz in Povračilo stroškov do uredbe vlade - prehrana, ter dodamo obračunsko vrstico z ustrezno vrsto izplačila: 

 • Povračilo stroškov prehrane - napotitev do 30 ali 90 dni > program vpiše znesek na iREK v polje B06c.
 • Povračilo stroškov prehrane - napotitev nad 30 ali 90 dni > program vpiše znesek v polje B06č.
 • Povračilo stroškov prevoza napotitev >  program vpiše vpiše znesek v polje B06d.
 • Povračilo stroškov prenočišča - napotitev do 90 dni > program vpiše znesek v polje B06e.

Dodatek za delo v tujini

9. Če želimo obračunati dodatek za delo v tujini, v zavihku napotitev, dodamo obračunsko vrstico z vrsto izplačila > Napotitev - dodatek za delo v tujini in

 • vnesemo znesek,
 • po potrebi uredimo opis.
 • S klikom na Potrdi bo program obračunal dodatek za delo v tujini v obdobju (zavihku) napotitve in ga upošteval na obračunu.

10. Nazadnje obračun shranimo.

V skladu s 35. členom Zakona o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmiS-1; Uradni list RS, št. 40/23) se pri obračunu plače od januarja 2024 dalje v primeru napotenih delavcev v osnovo za izračun prispevkov šteje celotna plača oziroma nadomestilo plače ter vsi drugi prejemki na podlagi delovnega razmerja, vključno z bonitetami ter povračili stroškov v zvezi z delom, ne glede na to, ali je to plača za delo v Sloveniji ali plača, prejeta za delo v tujini. Skladno z navedeno določbo se tudi dodatek za delo v tujini upošteva v osnovi za obračun prispevkov.

Kaj program pripravi?

Pri obračunu plače za napotenega delavca program pripravi REK-O z vrsto dohodka 1001.

Na iReku polni podatke ločeno po datumu v polje M01, in v primeru razlike do najnižje osnove za plačilo prispevkov tudi ločeno po datumu v polje M08.

Posebnosti obračuna plače v povezavi z napotenimi delavci

 1. Pri obračun plače za napotene delavce v primeru posebnosti po 45.a členu ZDoh, program na analitičnem REK obrazcu izpolni polje A011a, vpiše datum prve napotitve (A011b) ter zaporedno številko meseca (A011c).
 2. Pri uveljavljanju ugodnosti iz mednarodnih pogodb glede dohodnine, program na analitičnem REK-O v polje D11 izračuna in vpiše odstotek glede na dejanske podatke dohodnine ter vpiše številko odločbe/potrdila na podlagi katerega ugodnost uveljavljamo.
V tem prispevku