Napoteni (detaširani) delavci

Navodilo velja za obračun plače za napotene oz. detaširane delavce.

 • Delavec je napoteni delavec, kadar je zaposlen v eni državi članici, a ga njegov delodajalec začasno napoti opravljati delo v drugo državo članico.
 • Delavec, ki je napoten na delo v drugo državo, ostane zavarovan v državi osnovne zaposlitve, kar pomeni, da še naprej plačuje prispevke v sistem socialne varnosti v tej državi.

Nastavitve delavca

 1. V meniju Šifrant > Delavci.
 2. Izberemo delavca in kliknemo Uredi,
 3. v zavihku > Podatki za osebne prejemke, 
 4. v polju vrsta zaposlitve > izberemo Zaposleni delavec.
 5. Kliknemo Shrani.

Obračun plače za napotenega delavca

 1. V meniju Plače > Obračun Plač > Nova plača,
 2. Na drugem koraku obračuna plače pri delavcu,
 3. najprej izberemo vrsto izplačila > redno delo - napoteni delavci ter vnesemo:
  • število ur (napotitve)
  • na enoto (vnesemo urno postavko rednega dela)
   • V primeru, da imamo za napotitev večji del ur znotraj enega meseca, bo program pri vnosu novega obračuna upošteval urno postavko rednega dela iz predhodnega obračuna za napotitev.
  • Odstotek (predlaga 100%, pustimo predlagano)
  • Datum Od in Datum Do > podatek je razviden na vrstici obračuna ter na plačilni listini.  (program upošteva podatke v analitičnem delu REK obrazca za napotenega delavca)
 4. kliknemo Potrdi.
 5. Pri vrsti izplačila Napoteni delavci - dodatek za delo v tujini:
  • določimo Redno delo - Napotitev (napotitev od - do v obsegu x ur),
  • ter vnesemo znesek dodatka, ki pripada delavcu.
   • Od dodatka se ne obračunajo prispevki iz in na plače in se obračuna dohodnina.
 6. V primeru, ko je delavec napoten in imamo v mesecu obračuna praznik, oziroma ima delavec boleznino, pri izbrani vrsti izplačila določimo v polju Redno delo - napotitev:
  • ali je v okviru napotitve > program bo ure in znesek upošteval v REK obrazcu za napotenega.
  • oz. ni v okviru napotitve > Program bo ure in znesek upošteval v REK 1 obrazcu.
 7. Uredimo vsa povračilakatera se nanašajo na obračun napotenega delavca.
  • Pri izbranih vrstah povračil določimo na polju Redno delo - napotitev:
   • ali je v okviru napotitve > program bo ure in znesek upošteval v REK obrazcu za napotenega.
   • oz. ni v okviru napotitve > Program bo ure in znesek upošteval v REK 1 obrazcu.
 8. Vnose Potrdimo.
 9. in obračun zaključimo.

Posebnosti obračuna plače v povezavi z napotenimi delavci

 1. Pri obračun plače za napotene delavce v primeru posebnosti po 45.a členu ZDoh, na obrazcu REK1 - napoteni, program polni podatke v polje B20.
  • Več o napotitvi na čezmejno opravljanje dela po 45.a členu lahko preverite na tej povezavi.
 2. Pri obračun plače za voznike v mednarodnem prometu vnesemo Povračila stroškov za napotene delavce. Na podlagi te izbire, program zapiše vrednosti v ustrezna polja na REK 1 obrazcu.

Kaj program pripravi?

Pri napotenih delavcih je vrsta dohodka na obrazcu REK-1 1091, ta se razlikuje od vrste dohodka pri plačah, zato program za delavce s tem dodatkom pripravi dodaten obrazec REK-1, poimenovan REK-1 napoteni delavci.

Pri obračunu plače za napotenega delavca program obrazca ZAP-M ne pripravi.

V primeru, da v okviru enega meseca obračunamo različne datume napotitev in rednega dela (obdobja od-do), program v analitični del REK-1 obrazca v polje M01 polni ločeno datume in ure.

Medtem, ko v polje M08 (Razlika do najnižje osnove za plačilo prispevkov) pa datumov ne polni ločeno. V tem primeru podatke ročno uredimo na eDavkih.

V tem prispevku