Zaloge

V Zalogah spremljamo zalogo artiklov po metodi drsečih povprečnih cen. Tu vnašamo prejeme, izdaje, prenose med skladišči, izdelamo inventuro, knjižimo zaloge v dvostavno knjigovodstvo in pregledujemo podatke o zalogah, ter vodimo enostavno proizvodnjo. Zaloge so povezane z izdanimi in prejetimi računi, delovnimi nalogi, prejetimi in izdanimi naročili ter dvostavnim knjigovodstvom.

Articles

 Začetne nastavitve zalog (video)
...
Začetek dela z zalogami
Ko začnemo z vodenjem zalog, lahko nimamo začetnega stanja, lahko ga ročno vnesemo oziroma ga uvozimo preko Excela.