Vnos izdaje za Intrastat

Podatke za statistična poročila intrastat za izdaje vnesemo pri vnosu izdanega računa.

Zavihek Intrastat pri vnosu izdanega računa prikaže, če imamo veljavno Obdobje za Intrastat in smo Obveznik za poročanje o izdajah.

Vnos glave izdanega računa

Na vnosu izdanega računa na zavihku Intrastat.

 1. Izberemo Državo prejema. Predlaga državo, ki je nastavljena pri stranki.
 2. Izberemo Vrsto posla. Predlaga vrsto posla iz zadnjega izdanega računa z Intrastatom tej stranki.
  • Če smo v nastavitvah Obdobja za Intrastat nastavili pri izdaji, da smo Obveznik, program prikaže še dodatna polja:
 3. Izberemo Pogoje dobave. Predlaga pogoje dobave iz zadnjega izdanega računa z Intrastatom tej stranki.
 4. Izberemo Lego kraja. Predlaga lego kraja iz zadnjega izdanega računa z Intrastatom tej stranki.
 5. Izberemo Vrsto transporta. Predlaga vrsto transporta iz zadnjega izdanega računa z Intrastatom tej stranki.
  • Če odstranimo kljukico na polju Pripravi Intrastat, program izbriše že vnesene podatke za Intrastat, izdani račun ne bo vseboval podatkov za Intrastat in ne bo vključen v poročanje.

Vnos vrstice izdanega računa

Če smo v glavi izdanega računa izbrali državo prejema, potem lahko izbiramo le med artikli, ki imajo v nastavitvah artikla pri podatkih za Intrastat izbrano tarifo.

 1. Izberemo artikel - pri tem program izpiše tarifo, ki je dodana na artiklu.
  • nato izberemo Državo porekla artikla. Predlaga državo porekla iz artikla.
  • Vnesemo Statistično vrednost artikla. Ta podatek je viden samo, če smo Obveznik.
 2. Artikel dodamo s klikom na Shrani.
 3. Račun izstavimo.
V tem prispevku