Skupinsko tiskanje potnih nalogov

Skupinsko tiskanje potnih nalogov uporabimo, če želimo natisniti več potnih nalogov skupaj:

  • za določeno obdobje za izbranega delavca ali
  • za določeno obdobje za vse delavce.

 

Tiskanje več potnih nalogov za določeno obdobje za izbranega delavca

1. V meniju Poslovanje > Potni nalogi  izberemo Orodja > Tiskanje nalogov.

2. Na spustnem seznamu izberemo delavca.

3. V polje Datum od - do vpišemo obdobje za katerega želimo, da program natisne potne naloge za izbranega delavca. 

4. Izpis potnih nalogov lahko dodatno omejimo s številkami potnih nalogov.

5. Kliknemo na Naroči izpis.

6. Program pripravi v meniju nastavitve > Odložena dela PDF datoteko z vsemi potnimi nalogi za izbranega delavca glede na izbrane kriterije. 

 

Tiskanje več potnih nalogov za določeno obdobje za vse delavce

1. V meniju Poslovanje > Potni nalogi  izberemo Orodja > Tiskanje nalogov.

2. Polje Delavec pustimo prazno.

3.  V polje Datum od - do vpišemo obdobje za katerega želimo, da program natisne potne naloge. 

4. Kliknemo na Naroči izpis.

5. Program pripravi v meniju nastavitve > Odložena dela PDF datoteko z potnimi nalogi za vse delavce za izbrano obdobje.

V tem prispevku