Vnos nove blagajne

Če smo aktivirali meni Blagajna, program ponudi možnost vnosa in urejanja podatkov blagajne v meniju Šifranti > Blagajne ali v meniju Poslovanje > Blagajna.

Vnos nove blagajne v meniju Šifranti > Blagajne

 1. Znotraj omenjenega menija kliknemo na Nov .
 2. Vnesemo Šifro blagajne. Po šifri lahko iščemo blagajno na spustnih seznamih.
 3. Vnesemo Naziv blagajne. Naziv blagajne je obvezen podatek. Po nazivu lahko iščemo blagajno na spustnih seznamih.
 4. Na spustnem seznamu izberemo Blagajnika. Blagajnika izbiramo iz Šifranta > Delavci.
  • Če blagajnika ne najdemo na spustnem seznamu, ga dodamo s klikom na  
  • S klikom na urejamo nastavitve blagajnika.
 5. V polju Blagajna se vodi v domači denarni enoti program ima privzeto dodano kljukico, 
  • če kljukico odstranimo, predlaga dodatno polje Privzeta denarna enota, kjer izberemo želeno tujo denarno enoto.
 6. Izberemo konto domače denarne enote.
 7. Izberemo konto tuje denarne enote.
 8. Če označimo polje se predlaga, bo program pri vnosu prometa zmeraj predlagal izbrano blagajno.

Vnos nove blagajne v meniju Poslovanje > Blagajna

 1. Če imamo v šifrantu vneseni vsaj dve blagajni, program znotraj menija Poslovanje > Blagajna omogoča vnos nove blagajne s klikom na Nova blagajna.
 2. Program odpre okno za vnos nove blagajne v meniju Šifranti.
V tem prispevku