Združevanje plačilnih nalogov z enakim TRR (zbirni nalog)

Program omogoča združevanje nalogov, ki imajo enak bančni račun prejemnika.


Priprava zbirnega plačilnega naloga

1. V meniju Banka > Plačilni nalogi izberemo na preglednici plačilne naloge, ki jih želimo združiti.

  • Če želimo združiti samo določene naloge, jih odkljukamo posamično.
  • Če želimo, da program preveri in združi vse naloge na preglednici, ki imajo enak bančni račun prejemnika, označimo polje v prvi vrstici preglednice.

2. Kliknemo Združi naloge z enakim TRR.

3. Program pripravi zbirne naloge za prejemnike, ki so imeli več različnih nakazil na isti TRR, prvotne naloge pa premakne v arhiv. 

4. Na zbirnem nalogu je vpisan:

  • skupni znesek za plačilo in
  • v polju Namen plačila Zbirni nalog. Namen plačila lahko uredimo (na primer dodamo številke računov, ki smo jih plačali).

5. S klikom na znesek ali na namen plačila izberemo zbirni nalog. 

  • S klikom na Uredi, lahko popravimo zbirnemu plačilnemu nalogu datum plačila in namen plačila. 
  • S klikom na Zbirni nalog podrobno program prikaže na preglednici seznam nalogov, iz katerih je zbirni nalog nastal. 

 

Opozorilo pri združevanju nalogov: "Med izbranimi nalogi je tudi zbirni plačilni nalog."

Če je med plačilnimi nalogi, ki jih želimo združiti, tudi zbirni plačilni nalog, program prikaže opozorilo, ki preprečuje združitev. Če želimo nadaljevati, zbirni plačilni nalog izbrišemo oziroma ga izločimo iz izbire. Nato bomo ostale - navadne plačilne naloge združili brez težav.


Brisanje zbirnega naloga

Če zbirni nalog izbrišemo, program premakne izvorne plačilne naloge iz arhiva na osnovno preglednico. 


1. V meniju Banka > Plačilni nalogi označimo na preglednici plačilnih nalogov zbirni nalog, ki ga želimo izbrisati.

2. Izberemo Brisanje nalogov.

3. Program izpiše opozorilo, da bodo z brisanjem zbirnega plačilnega naloga povrnjeni iz arhiva v plačevanje vsi plačilni nalogi iz katerih je bil zbirni nalog narejen. Kliknemo V redu.

4. Program prikaže na osnovni preglednici izvorne plačilne naloge, ki jih lahko ponovno obdelamo.

 V tem prispevku