Kje nastavim znesek za prehrano in prevoz?

Navodilo velja v primeru vnosa podatkov obračuna prehrane in prevoza za posameznega zaposlenega. Podatke vnesemo pri posameznem delavcu v meniju Šifranti > Delavci oziroma na obračunu plače.

Nastavitev pri delavcu

 1. V meniju Šifranti > Delavci izberemo delavca.
 2. Kliknemo na Uredi,
 3. V zavihku Podatki za osebne prejemke,
 4. za vsakega delavca določimo način obračuna prevoza na delo. Izbiramo med:
  • Na delovni dan.
  • Km na dan (vrednost za kilometer se vpiše na prvem koraku obračuna plače in velja za vse delavce).
  • Na mesec za delovne dneve.
  • Na mesec.
  • Prevoz na delo se ne obračunava.
 5. V polju Cena prehrane na dan lahko vnesemo vrednost prehrane. 
  • Če pustimo polje prazno oziroma je vpisana vrednost 0,00, program upošteva ceno prehrane iz nastavitve obračuna plač.
 6. Vnos podatkov Shranimo.

Nastavitve na obračunu plače

 1. V meniju Plače > Obračun plač > Nova plača
 2. na prvem koraku obračuna plač v polju Cena km za prevoz na delo vpišemo vrednost za kilometer. To nastavitev program upošteva pri vseh delavcih, ki imajo izbran način prevoza > število kilometrov na dan.
  • Cena km za prevoz na delo ne sme presegati omejitve iz uredbe (neobdavčena cena za km je do 0,21 EUR).
 3.  Vnesemo dnevni znesek za prehrano, ki velja za vse delavce in za dneve z rednim delom
  • Cena prehrane na dan ne sme presegati omejitve iz uredbe (neobdavčena cena prehrane na dan je do 7,96 EUR)
  • Če popravljamo število ur rednega dela, program samodejno NE spreminja zneska za prehrano. 
  • Zneske prehrane za posameznega delavca lahko urejamo na drugem koraku obračuna plače.

Obdavčen prevoz na delo (ureditev po 1.9.2021)

Po novi ureditvi povračilo stroška prevoza na delo ni obdavčeno:

 • do višine 21 centov za vsak dopolnjeni kilometer med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela ali
 • do zneska 140 EUR.

Spremenjena Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja velja za gospodarstvo od 1.9.2021 dalje, zato lahko povračilo za prevoz po novem obračunamo šele pri obračunu plače za september 2021 in poznejših obračunih.

Nova Uredba šteje kot predpis, na podlagi katerega se določa višina povračila le, če se nanjo sklicujejo kolektivna pogodba, interni akt ali pogodba o zaposlitvi. Sicer pa delavcem pripada povračilo v višini, dogovorjeni v zakonu, kolektivni pogodbi, internem aktu delodajalca ali v pogodbi o zaposlitvi. Če je dogovorjeno povračilo višje od zneska po Uredbi, je razlika obdavčena.

Nastavitve pri delavcu

Program omogoča obdavčitev povračila stroškov prevoza na delo nad zneskom 140 EUR. Delavec, kateremu želimo obračunati obdavčen prevoz na delo, mora imeti v zavihku Podatki za osebne prejemke, naslednje nastavitve:

 1. Pri polju Vrsta zaposlitve izbrano:
  • Zaposleni delavec.
  • Zaposlen drugod.
  • Zaposleni delavec – dopolnilno delo.
  • Zaposleni delavec - javna dela.
 2. Pri Prevoz na delo pa izbrano eno izmed naslednjih možnosti:
  • Na delovni dan.
  • Na mesec za delovne dneve.
  • Na mesec.
   • Pri izbiri obračuna prevoza izraženega v kilometrih (km na dan), obdavčitev povračila prevoza ni mogoča. 

Nastavitve na obračunu plače

Za obdavčitev povračila stroška prevoza na delo, na prvem koraku obračuna plače, označimo polje Obračun dajatev od povračil za prevoz na delo. 

Program bo obračunal dajatve od povračil, ki NISO izražene v kilometrih in od zneska višjega od 140,00 EUR. 


Ročni vnos obdavčenega povračila za prevoz na delo

Program Minimax omogoča tudi ročen vnos obdavčenega povračila za prevoz na delo.

V primeru, da imamo drugačen način obračuna obdavčenega prevoza na delo, imamo možnost, da na obračun plače dodamo obračunsko vrstico z vrsto izplačila Povračilo stroškov nad uredbo vlade - prevoz ter vpišemo znesek obdavčenega povračila na delo.

 • Pri ročnem vnosu obdavčenega povračila prevoza na delo, v nastavitvah obračuna plače NE označimo polja Obračun dajatev od povračil za prevoz na delo.
 • Če smo v nastavitvah obračuna plače označili polje Obračun dajatev od povračil za prevoz na delo, bo program obračunal obdavčen prevoz na delo na podlagi ročnega vnosa izplačila in tudi v primeru povračila prevoza na delo nad 140 eur.

Kaj program pripravi?

Program pripravi plačilni nalog za celoten znesek povračila prevoza na delo.

V primeru, da imamo v nastavitvah plače dodano kljukico pri polju Obračun dajatev od povračil za prevoz na delo, program:

 • samodejno obračuna dajatve od povračil, ki NISO izražene v kilometrih in od zneska višjega od 140,00 EUR (za obračunane davke in prispevke se zmanjša neto plača).
 • na obračunu plače pripravi dodatno vrstico Povračilo stroškov do uredbe vlade - prevoz in zapiše osnovo od katere se obračunajo dajatve. 

V primeru ročnega vnosa obdavčenega prevoza na delo je na obračunu plače izpisana vrstica Povračila stroškov nad uredbo vlade - prevoz.

Povračilo stroškov za prevoz na delo, ki je obdavčen, program vpiše na REK-O obrazec, v analitični del:

 • Pod A051 vrsto dohodka 1104 in v A052 vrednost.
 • Pod A054a oznako dohodka (polja B) in v A054z znesek dohodka, ki se všteva v davčno osnovo
 • Pod A061 vrsto osnove za prispevke P04 in v A062 vrednost osnove.
 • V polje M05 znesek povračila, ki je obdavčen.

Pri obračunu povračila stroškov prevoza na delo program samodejno upošteva tudi napotitve.

V tem prispevku