Kje nastavim znesek za prehrano in prevoz?

Navodilo velja v primeru vnosa podatkov obračuna prehrane in prevoza za posameznega zaposlenega. Podatke vnesemo pri posameznem delavcu v meniju Šifranti > Delavci in uredimo nastavitve na obračunu plače.

Nastavitev pri delavcu

 1. V meniju Šifranti > Delavci izberemo delavca.
 2. Kliknemo na Uredi.
 3. Postavimo se na zavihek Podatki za osebne prejemke.
 4. Za vsakega delavca določimo način obračuna prevoza na delo. Izbiramo med:
  • Vrednost na delovni dan.
  • Število kilometrov na dan (vrednost za kilometer se vpiše na prvem koraku obračuna plače in velja za vse delavce).
  • Vrednost na mesec za delovne dneve.
  • Vrednost na mesec.
  • Prevoza na delo ne obračunavamo.
 5. Pri polju Cena prehrane na dan lahko vnesemo vrednost prehrane. 
  • Če pustimo polje prazno oziroma je vpisana vrednost 0,00, program upošteva ceno prehrane iz nastavitve obračuna plač.
 6. Vnos podatkov Shranimo.

Nastavitve na obračunu plače

 1. V meniju Plače > Obračun plač > Nova plača
 2. na prvem koraku obračuna plač kliknemo na Uredi.
 3. Pri polju Cena km za prevoz na delo vpišemo vrednost za kilometer. To nastavitev program upošteva pri vseh delavcih, ki imajo izbran način prevoza > število kilometrov na dan.
  • Cena km za prevoz na delo ne sme presegati omejitve iz uredbe (neobdavčena cena za km je do 0,180000 EUR).
 4.  Vnesemo dnevni znesek za prehrano, ki velja za vse delavce in za dneve z rednim delom
  • Cena prehrane na dan ne sme presegati omejitve iz uredbe (n).
  • Če popravljamo število ur rednega dela, program samodejno NE spreminja zneska za prehrano. 
  • Na drugem koraku obračuna plač lahko za posameznega delavca urejamo znesek prehrane.V tem prispevku