Kje nastavim znesek za prehrano in prevoz?

Navodilo velja v primeru vnosa podatkov obračuna prehrane in prevoza za posameznega zaposlenega.

Obračun prehrane

  • Na prvem koraku obračuna plač, s klikom na Uredi vnesemo dnevni znesek za prehrano, ki velja za vse delavce in za dneve z rednim delom. Če popravljamo število ur rednega dela, program ne spreminja  samodejno regresa za prehrano.
  • Na drugem koraku obračuna plač lahko za posameznega delavca urejamo znesek prehrane.

 

Obračun prevoza na delo

V šifrantu Delavci za vsakega delavca določimo, način obračuna prevoza na delo. Vnesemo lahko:

  • dnevni znesek
  • dnevno število kilometrov (vrednost za kilometer pa se vpiše na prvem koraku obračuna plače in velja za vse)
  • mesečni znesek
  • mesečni znesek za delovne dneve
  • prevoza ne obračunavamo


V tem prispevku